Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wyremontowane drogi gminne w 2012r.

Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce w roku 2012 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji cztery promesy powodziowe, kolejno w wysokości: pierwsza 450 tys. zł; druga 400 tys. zł; trzecia 500 tys. zł; czwarta z października b.r. w wys.110 tys. zł. 

Pierwsza Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniosło 449.999,00 zł.): 
- Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach "Hektary" o dł. 0,65 km, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 110.046,35
- Remont drogi gminnej w Dobranowicach "Stare Pola" o dł. 0,97 km, dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym, kwota: 90.535,84
- Remont drogi gminnej w Pobiedniku Wielkim "Kobiałki" o dł. 1,03 km, nawierzchnia asfaltowa 0,17 km i nawierzchnia żużlowa 0,86 km, kwota: 94.945,26
- Remont placu gminnego w Tropiszowie (dz.nr ewid. 375/1) na powierzchni 2260 m2, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 200.397,27
- Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach "Międzygórze" o dł. 0,65 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 96.498,06
Wykonawcą remontu w/w dróg był "KRUSZ-BUD" Piotr Iwulski, Roboty Drogowo - Budowlane, 32 - 007 Zabierzów Bocheński z/s Wola Batorska - Żwirownia. Całkowita wartość zadania wyniosła: 592.422,78 zł. 

Druga Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniosło 302.695,00 zł.): 
- Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach "Błonia" o dł. 0,84 km, nawierzchnia żużlowa, kwota: 53.402,58
- Remont drogi gminnej w Tropiszowie "Zakopane Przymiarki" o dł. 0,75 km, dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym, kwota:54.239,93
- Remont drogi gminnej w Dobranowicach za Atłasem o dł. 0,53 km, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 100.931,08
- Remont drogi gminnej w Igołomi od kapliczki w górę o dł. 0,63 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 115.973,24
Wykonawcą remontu w/w dróg był "PROBUD" Zakład Usług Budowlano - Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32 - 100 Proszowice, ul. Krakowska 7. Całkowita wartość zadania wyniosła: 324.546,83 zł. 

Trzecia Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniosło 429.622,00 zł.): 
- Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach "Wygnanów" pod p. Migasa o dł. 1,75 km, nawierzchnia asfaltowa 0,43 km i nawierzchnia żużlowa 1,32 km,kwota: 176.427,70
- Remont drogi gminnej w Tropiszowie pod p. Piwowarczyka do "ogrodu działkowego" o dł.1,17 km, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 170.451,08
- Remont drogi gminnej w Odwiślu od p. Lutego w kier. zachodnim "Skrzynka" o dł. 0,43 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 83.284,19
Wykonawcą remontu w/w dróg był "PROBUD" Zakład Usług Budowlano - Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32 - 100 Proszowice, ul. Krakowska 7. Całkowita wartość zadania wyniosła: 430.207,97 zł. 

Czwarta Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniesie 100.715,39 zł.): 
- Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach pod p. Ulickiego o dł. 0,55 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 100.715,39
Wykonawcą remontu w/w drogi jest "PROBUD" Zakład Usług Budowlano - Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32 - 100 Proszowice, ul. Krakowska 7. Całkowita wartość zadania wynosi: 100.715,39 zł. 

Wyremontowano cztery drogi dojazdowe do pól ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Małopolskiego o łącznej wartości 148.187,49 zł: 
- droga w Dobranowicach (dz.nr ewid. 547) "pod p. Ruskiem w górę" o dł. 0,60 km, dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym na odcinku 0,13 km i nawierzchnia żużlowa na odcinku 0,47 km, Kwota: 59.898,65
- droga w Stręgoborzycach (dz. nr ewid. 876) "od zabudowań p. Mietełki w kierunku zachodnim" o dł. 0,36 km, nawierzchnia żużlowa, kwota: 34.250,53
- droga w Igołomi (dz. nr ewid. 1142) o dł. 0,41 km, nawierzchnia żużlowa, kwota: 40.192,00
- droga w Rudnie Górnym (dz. nr ewid. 509) "Rudzienko" o dł. 0,19 km, nawierzchnia żużlowa. Kwota: 13.846,31
Wyremontowano dwie drogi w całości finansowane ze środków budżetu gminy tj: 
- droga w Igołomi (dz. nr ewid. 1109) przy cmentarzu na dł. 0,22 km, nawierzchnia asfaltowa, z odwodnieniem (wartość zadania 69.205,06 zł) oraz z oświetleniem ulicznym za 7.815,65 zł, 
- droga w Wawrzeńczycach (dz. nr ewid. 321/4) za GS na dł. 0,14 km, nawierzchnia żużlowa (wartość zadania 9.238,00 zł.) 

Reasumując rok 2012 informujemy, że remontów dokonano na łącznej długości 11,87 km dróg gminnych, w tym: 
- nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 5,43 km
- nawierzchnia żużlowa o łącznej długości 4,59 km
- dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym o łącznej długości 1,85 km
Nowa nawierzchnia asfaltowa została także położona na drodze powiatowej K1266 Igołomia-Koniusza w m. Igołomia na dł. 613 mb. Wykonanie nowej jezdni wraz z poboczami odbyło się przy dofinansowaniu z budżetu Gminy, które w tym przypadku wyniosło 100 tys. zł. Całkowity koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to wartość 324.992,57 zł. W tym przypadku zarówno nadzór nad robotami jak i postępowanie przetargowe prowadzone były przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.