Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Igołomia

Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi

Zapraszamy na stronę internetową Parafii


Parafia Igołomia Ks. Jan Jurczak - Proboszcz

Wikariusz Ks. Michał Widła

Parafia igołomska liczy ok. 3 800 wiernych z terenu pięciu sołectw Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Tropiszów, Zofipole) oraz pięciu sołectw Gminy Koniusza (Czernichów, Glew, Glewiec, Szarbia, Wąsów). Oprócz kościoła parafialnego na jej terenie znajdują się następujące obiekty sakralne: kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa na cmentarzu w Igołomi, kaplice pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Glewcu i na Luborzyczce, kaplice pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Szarbi oraz Odwiślu, kaplica pod wezwaniem św. Brata Alberta u SS. Albertynek, które mają tutaj swój dom zakonny oraz muzeum swojego patrona. 

Msze św. w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP
niedziele: 8:00, 9:30, 10:30- kaplica w Szarbii,11:30, 16:00. 
dni powszednie: 7:00, 18:00.

Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy - w każdą środę podczas Mszy Świętej o godz. 18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - w każdy piątek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00

Nabożeństwa różańcowe - Niedziela godz. 16.00, dni powszednie godz. 17.00

Odpusty
Narodzenia NMP - niedziela najbliższa dniu 8 września
św. Brata Alberta - niedziela najbliższa dniu 17 czerwca

Z historii parafii
Parafia na terenie Igołomi została erygowana już w wieku XIII, a pierwszy murowany kościół wzniesiono i poświęcono za panowania królowej Jadwigi w 1385 roku. Jego fragmenty zachowały się do dziś w postaci gotyckiego prezbiterium ze sklepieniem krzyżowym, oknem i portalem. Konsekracja świątyni nastąpiła dopiero w 1420 roku. Sufragan krakowski biskup Jarosław Jastrzębiec ofiarował kościół przede wszystkim Trójcy Przenajświętszej. Nadał mu także wezwania - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jana Chrzciciela. To ostatnie związane było z faktem, że Jan Chrzciciel uznany został za patrona okolic, leżących nad rzekami. W późniejszych wiekach umacniał się kult Matki Bożej, a w roku 1718 powstało bractwo maryjne pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół igołomski był także drugim, obok mogilskiego, sanktuarium Krzyża Świętego. Krucyfiks znajduje się w głównym ołtarzu i od wieków słynie łaskami i cudami, czego świadectwo stanowią liczne wota. Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny Wzmiankowany 1325 - 27 rok. Obecny zbudowany w 1385 r. Na wskutek licznych restauracji pozbawiony w znacznej mierze charakteru stylowego. Orientowany, murowany. Prezbiterium zamknięte, wieloboczne, opięte szkarpami. Szersza nawa prostokątna, przedłużona w 1869 r. Od północy zakrystia z przedsionkiem, od południa dwie kruchty, zapewne późniejsze. W prezbiterium sklepienie krzyżowe z żebrami z wieku XV, w nawie strop - 1927-28 r. Tęcza ostrołukowa. Okno w prezbiterium od wschodu ostrołukowe (zamurowane), okna w przedsionku zamknięte, tzw. oślim grzbietem. Odrzwia z prezbiterium do zakrystii ostrołukowe. Nad nawą wysoka wieżyczka na sygnaturkę, barokowa z roku ok. 1765, w całości pobita blachą i zniekształcona w XIX - XX w. Ołtarze - główny i trzy boczne rokokowe sprzed 1778; w głównym krucyfiks z przełomu XVI/XVII wieku. Chrzcielnica marmurowa, z herbem "Przyjaciel" i inicjałami "MBO STD PI", późnobarokowa z lat 1689-1718. Feretron z posągiem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, późnobarokowy. Posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem o tradycjach stylowych z początku XV w. Krucyfiks we wschodniej ścianie prezbiterium z 1948 r., wykonany przez Antoniego Komendę, świątkarza z Odwiśla. Epitafium Anny (zmarła 1600 r.) i Mikołaja (zmarł 1607 r.) Ożarowskich, marmurowe z płaskorzeźbą Chrystusa i apostołów, przed którymi klęcząca niewiasta z dzieckiem, renesansowe. Na ścianie bez trudu odnajdziemy tablicę przypominającą, że właśnie w Igołomi przyszedł na świat Adam Chmielowski - święty Brat Albert. Monstrancja rokokowa, 1778 r. Sześć kielichów: pocz. XVII, 1622, 1635, 1713, rokokowy, klasycystyczny. Dwie puszki: gotycko renesansowa z w. XVI i 1712 r. Relikwiarz późnogotycki z 1545 r. Relikwiarz z pierwszej połowy XVIII w. Tacka rokokowa z 1767 r. Cztery ornaty haftowane z w. XVIII. Ornaty z tkanin: jeden z w. XVI, jeden z makaty perskiej z motywem mihrabu z w. XVII, dwa z w. XVIII.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Igołomi
Zgromadzenie Sióstr Albertynek założył św. Brat Albert w Krakowie w celu niesienia pomocy najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym. Pierwsze obłóczyny siedmiu sióstr odbyły się 15 stycznia 1891 r. w kaplicy biskupów krakowskich w obecności św. Brata Alberta i kard. Albina Dunajewskiego. Siostry początkowo zamieszkiwały w Krakowie w przytulisku przy ul. Skawińskiej i podjęły opiekę nad bezdomnymi kobietami. W miarę liczebnego rozwoju Zgromadzenia siostry otwierały nowe przytuliska na terenie całej Polski.
Początkowo Zgromadzeniem kierował bezpośrednio św. Brat Albert. 7 kwietnia 1902 r. mianował pierwszą oficjalną przełożoną generalną s. Bernardynę - Marię Jabłońską, która stała na czele wspólnoty przez 38 lat, do swej śmierci w 1940 r. Siostra Bernardyna odegrała bardzo ważną rolę w procesie powstawania Zgromadzenia, stąd nazywana jest współzałożycielką. 
Obecnie Zgromadzenie prowadzi działalność w 82 placówkach - 67 w Polsce i 15 za granicą.
Jedno ze Zgromadzeń Sióstr Albertynek znajduje się w Igołomi, gdzie urodził się Adam Chmielowski - św. Brat Albert. Siostry prowadzą dom dla swoich emerytek i opiekują się muzeum św. Brata Alberta.