Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

IV ostatni etap wodociągowania gminy

Do zakończenia wodociągowania gminy pozostało: budowa pompowni, zbiorników magazynowo-wyrównawczych, budowa sieci w miejscowościach: Żydów, Stręgoborzyce, Wygnanów, Rudno Górne, Dobranowice i pozostała część Igołomi i Tropiszówa.

W pierwszej kolejności musi realizowana 2 część III etapu zadania pod nazwą "Budowa urządzeń do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowania". Kosztorys inwestorski inwestycji wynosi: 2 600 000 zł. Dobra z ostatnich miesięcy wiadomość to taka, że zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 600 000 zł. Ostateczny koszt inwestycji i wysokość dofinansowania zależeć będzie od wartości zadania po przetargu. W założeniach budżetu na koniec 2013 r. ta część wodociągowania gminy miała być zrealizowana w 2014 r. ale termin wykonania wydłużył się z powodu problemów z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (pozwolenie obejmuje 2 część III etapu i IV etap). Decyzja ostateczna pozwolenia na budowę stała się w miesiącu marcu 2013 r. i dopiero po tym terminie zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie co powinno nastąpić pod koniec kwietnia 2014 r. W tym samym czasie ogłoszony zostanie przetarg, podpisana umowa z wykonawcą. Inwestycja ma być zakończona do końca maja 2015 r. 

Ostatni IV etap obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 59 km oraz 590 przyłączy do budynków mieszkalnych. Szacunkowy koszt około 10 mln zł. Czas realizacji uzależniony będzie od pozyskania przez gminę dofinansowania w programowaniu unijnym w latach 2014 - 2020.