Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO OBSZARU W IGOŁOMI PRZY OBIEKCIE KS WIARUSY

Pierwszym w roku 2022 przeprowadzonym przez Urząd Gminy i rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo Zamówień Publicznych realizowanego w trybie podstawowym  wariant bez przeprowadzenia negocjacji – było zadania pn. przebudowa układu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu przyległego w m. Igołomia w zakresie: budowy placu do organizacji festynów, imprez lokalnych wraz z miejscami parkingowymi, układem dróg wewnętrznych oraz infrastrukturą oświetleniową i odwodnienia.

Promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD; PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w wys. 1.900.000 zł Gmina otrzymała jeszcze w roku ubiegłym.  Spośród 7 wykonawców którzy przystąpili do przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę TOM-BUD” Firmy Budowlano – Usługowej Wiesław Michalski z Krakowa, w której cena ofertowa przedmiotu zamówienia wyniosła 1.726.973,01 zł. brutto.

Umowa pomiędzy Gminą a firmą TOM-BUD została zawarta, teren na czas budowy przekazany wykonawcy, powołano kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inwestycja obejmuje nieruchomości nr 858/9, 858/10, 1170/2, 853/3 w obrębie Igołomia, a jej zakres to: roboty przygotowawcze, ziemne, nawierzchniowe (jezdni, placu festynowego, miejsc parkingowych),  kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Wielobranżowa dokumentacja projektowo – wykonawcza została opracowana przez uprawnione osoby pod przewodnictwem mgr inż. Jarosława Króla.

Zgodnie z przepisami i obowiązującą procedurą programu POLSKI ŁAD gmina wystąpiła o udzielenie promesy właściwej, którą otrzymała w wysokości 1.640.624,00 zł.

Tak więc w roku 2022 przed nami zadania zarówno terminowej realizacji inwestycji (datę określono w umowie na dzień 14.11.2022r.) jak i właściwego przeprowadzenia procedury związanej z jej promocją oraz rozliczeniem końcowym.