Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Nowe wsparcie dla gmin!

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednostki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Przygotowanie JST do realizacji tego typu działań nie zawsze odpowiada oczekiwaniom ich odbiorców.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju, będzie miał dostęp do szybkiego internetu; walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków w zakresie najnowszych technologii.
Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Nabór do konkursu odbył się  w 3 rundach.  Od 18 października 2021 możliwe było złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach pierwszej rundy. Sposób podziału środków na poszczególne JST wynikał z kluczowego elementu: współczynnika G, będącego wskaźnikiem dochodów podatkowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także liczby mieszkańców w danej jednostce. Minimalne dofinansowanie, jakie może otrzymać gmina, to 100 000 zł, a maksymalne to 2 000 000 zł.Każde dofinansowanie pochodzi w 100% ze środków unijnych.

Obszary wsparcia
Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania.
Zakup sprzętu IT dla:
szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb) w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR,
domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa a także zaawansowanych usług cyfrowych.
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 
Szczególną uwagę w programie zwraca się na działania mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Przejście na obsługę zdalną wiąże się ze zwiększonymi atakami w obszarze cyberbezpieczeństwa i koniecznością zabezpieczenia procesów, danych, dokumentów przed atakami zewnętrznymi. Stąd też przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w tym obszarze mają kluczowe znaczenie na poziomie regionalnym. Działania z zakresu audytu cyberbezpieczeństwa będą obligatoryjne w ramach grantów, co przyczyni się do wzmocnienia technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.