Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

"ZWIĘKSZENIE DOSTEPU DO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI 3-4 LETNICH NA OBSZARZE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE"

W dniu 18.09.2017 r. Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podjęła uchwałę nr XXIV/192/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Poddziałanie 10.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi - Przedszkole Samorządowe.
W naszym przedszkolu rokrocznie rośnie popyt na edukację przedszkolną wśród rodziców dzieci najmłodszych. W związku z tym od września 2018 roku zostaje uruchomiony 4 oddział naszego przedszkola dla 16 dzieci w wieku 3 - 4 letnich.
Celem projektu jest:
- zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci, także dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu wszystkie dzieci przedszkolne będą miały organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe i zajęcia specjalistyczne. Zajęcia te będą organizowane w ramach realizacji podstawy programowej oraz poza nią. Zaplanowano następujące zajęcia dla przedszkolaków:
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z dziećmi o zaburzonym rozwoju społeczno - emocjonalnym,
- zajęcia z integracji sensorycznej, - zajęcia rozwijające sprawność manualną - terapia ręki, - zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy,
- zajęcia taneczne, - zajęcia teatralne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia ceramiczne,
- warsztaty przyrodnicze "Mały ekolog".
Aby osiągnąć zaplanowane cele i rezultaty zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do zajęć i niezbędnego wyposażenia, montaż urządzeń edukacyjnych na plac zabaw, oraz doskonalić kompetencje kadry pedagogicznej przedszkola.
Nauczyciele przedszkola swoje kompetencje będą podnosić na następujących formach szkoleniowych:
- Integracja sensoryczna
- studia podyplomowe
- Terapia ręki - kurs certyfikowany
- Obsługa i wykorzystanie sprzętu multimedialnego - warsztaty
- Obserwacja , doświadczenie , eksperyment - warsztaty
- Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej - warsztaty.
Wiedza i umiejętności zdobyte przez nauczycieli w projekcie zaowocuje ciekawymi zajęciami z dziećmi z wykorzystaniem nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych.

Materiały dotyczące równości szans płci i niedyskryminacji:
1.    Poradnik
https://www.pois.gov.pl/media/21342/Podrecznik_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_2014_2020.pdf
2.    Agenda
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6131/Agenda_ZATWIERDZONA.pdf
3.    Wytyczne zasady równości szans i płci
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf