Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gmina rolnicza

Gmina rolnicza

    Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce to gmina typowo rolnicza, o rzeźbie terenu falistej, falisto-pagórkowatej i płaskiej. Tereny bardzo korzystne dla potrzeb produkcji rolnej. Obszar ten zbudowany jest ze skał różnego pochodzenia geologicznego i z różnych okresów geologicznych.

 Najstarszymi utworami geologicznymi są utwory mioceńskie. Zwykle występują na silnych stokach, gdzie skutek rozmycia pokrywy lessowej zostały odsłonięte i stanowią podłoże do tworzenia się gleb brunatnych iłowych i gliniastych. Zajmują one niewielki obszar , bo około 5 ha we wsiach Dobranowice i Rudno Górne. Największy obszar zajmują na terenie gminy utwory lessowe bo około 3347 ha.
Młodymi współcześnie tworzącymi się są utwory holoceńskie - aluwia rzeczne i deluwia. Aluwia rzeczne - powstały poprzez stopniowe nawarstwienie naniesionych przez wody rzeczne części ziemistych , tworząc w dnach dolin rzecznych tarasy. Zajmują obszar około 1688ha, głównie w dolinie rzeki Wisły.
Deluwia - powstały drogą zmywania materiału glebowego ze stoków i zboczy w obniżenia terenu i zajmują obszar około 477ha.
Wśród gruntów ornych duży udział mają gleby pierwszej (798 ha) i drugiej (1338 ha) klasy bonitacyjnej, co stanowi 46,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby klasy IIIa i IIIb zajmują 1383 ha tj. 34,6% gruntów ornych.
Z całej powierzchni użytków rolnych ok. 3929 ha tj. 63% posiadają właściwe stosunki wilgotnościowe. Zaliczono tu gleby wytworzone z lessów na terenach równych. Są to gleby najodpowiedniejsze do produkcji rolnej. Niewielki obszar, bo około 161 ha tj. 3% ogólnej powierzchni użytków rolnych zajmują gleby o okresowym niedoborze wilgoci, która w znacznym stopniu ogranicza możliwości produkcyjne gleb, zwłaszcza w latach suchych o niekorzystnym rozkładzie opadów.

Struktura rolna: 
Powierzchnia ogólna gminy: 6 259 ha
w tym użytki rolne: 4 680 ha
Grunty orne: 4 279 ha

Na gruntach ornych prowadzona jest produkcja następujących upraw:

- warzywa                    2 560 ha
- zboża                        1 140 ha
- ziemniaki                   200 ha
- okopowe pastewne   60 ha
- przemysłowe             30 ha
- pozostałe uprawy      124 ha
- odłogi ugory              165 ha

sady: 3 ha
użytki zielone: 634 ha
lasy i grunty leśne: 7 ha
ilość gospodarstw rolnych: 1869
średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego: 2,90 ha