Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

12 stycznia 2022

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Przetarg na sprzedaż działek w Tropiszowie

12 stycznia 2022

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2022.

11 stycznia 2022

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

5 stycznia 2022

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać w urzędzie, w GOPS lub tutaj

Czytaj więcej o: Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Odbiór popiołu styczeń 2022

3 stycznia 2022
Przejdź do -

Ruszył ostatni nabór na wymianę źródła ciepła!

3 stycznia 2022

Przypominamy, iż od dnia dzisiejszego macie Państwo możliwość składania wniosków w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – etap II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.1.

Czytaj więcej o: Ruszył ostatni nabór na wymianę źródła ciepła!
Przejdź do -

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Księdza Prałata Feliksa Formasa - wieloletniego proboszcza parafii w Wawrzeńczycach. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

1 stycznia 2022

Śp. Ksiądz Prałat Feliks Formas.

Ksiądz Feliks Formas, syn Karola i Anny z domu Drabek. Urodził się 30 sierpnia 1942 roku.

Czytaj więcej o: Z głębokim żalem informujemy o śmierci Księdza Prałata Feliksa Formasa - wieloletniego proboszcza parafii w Wawrzeńczycach. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EKODORADCÓW W 2021r.

30 grudnia 2021

W Gminie Igołomia Wawrzeńczyce w roku 2021 wzrosło zainteresowanie mieszkańców udziałem w programach dot. dofinansowania wymiany kotłów, termomodernizacji oraz Odnawialnych Źródeł Energii.Czytaj więcej o: PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EKODORADCÓW W 2021r.

Nabór kandydatów na szkolenie: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”

30 grudnia 2021
Przejdź do - Nowości%20w%20programie%20„Czyste%20Powietrze”%20planowane%20na%202022%20r.

Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze od stycznia 2022 r.

29 grudnia 2021

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.

Czytaj więcej o: Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze od stycznia 2022 r.