Gmina sprzedaje działki

Wiem.co - smsowe powiadamianie mieszkańców


Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP
W dniu 28.06.2015r. na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP o puchar Wójta Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


Igołomia pożegnała swojego proboszcza.
Parafia Narodzenia N. M. P. w Igołomi pożegnała się ze swoim Proboszczem ks. Kanonikiem Władysławem Dańkowskim.

Czytaj dalej...


Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Placówek Edukacyjnych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami. To także czas, w którym należało sprostać różnym wyzwaniom i trudnościom. Wasze szkoły i przedszkola mogą poszczycić się licznymi sukcesami dydaktyczno-wychowawczymi, za które serdecznie dziękujemy ich autorom: Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom.
Czytaj dalej...


Gminne zawody sportowo - pożarnicze
28.06.2015 (niedziela)

Czytaj dalej...


III Piknik rodzinny w Igołomi
Dnia 21.06 na boisku KS Wiarusy odbył się trzeci Piknik Rodzinny. To wydarzenie niosło ze sobą wiele atrakcji, które w geście podziękowania dla swoich kibiców za wspieranie drużyny przez całą rundę przygotował zarząd klubu wraz z przedstawicielami innych stowarzyszeń czyli Urząd gminy

Czytaj dalej...


AKCJA ODDAWANIA KRWI
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i informacjami zamieszczonymi na specjalnych okolicznościowych plakatach, w niedzielę 14.06.2015r. w budynku OSP Złotniki przeprowadzono z inicjatywy strażaków pierwszą w GMINIE akcję oddawania krwi.

Czytaj dalej...


VIII GMINNY DZIEŃ SPORTU
Od ośmiu lat tradycyjnie w czerwcu odbywa się w jednym z Centrów Edukacji Gminny Dzień Sportu. Tym raz organizacją VIII Dnia Sportu zajęło się Gminne Centrum Edukacji w Igołomi.

Czytaj dalej...


VIII Turniej Tańca Przedszkolaków
Turniej Tańca Przedszkolaków to już cykliczna impreza organizowana przez Przedszkole w Wawrzeńczycach pod patronatem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W tym roku pięć grup maluchów z pięciu placówek rywalizowało w kategorii tańca do muzyki filmowej.

Czytaj dalej...


Wyprawa rowerowa mieszkańców Wawrzeńczyc do Rzymu
Paulina i Przemysław Kmieć mieszkańcy Wawrzeńczyc chcą w 2 tygodnie dojechać do Rzymu na rowerach. Ich wspólną pasją od dłuższego czasu jest podróżowanie na rowerze. Zanim zaczęli podróżować Przemek zdobywał kilometry z dwoma kolegami.

Czytaj dalej...


Konferencja podsumowująca wdrażanie przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013.

Czytaj dalej...


Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach zaprasza na Akcję oddawania krwi
14.06.2015 (niedziela)
Czytaj dalej...


Był taki dzień 1 czerwca 1985 roku…
1 czerwca 1985 roku społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach, jako patrona swoich wszystkich działań przyjęła osobę Tadeusza Kościuszki, człowieka, który nade wszystko umiłował Wolność i Niepodległość Narodu, poszanowanie drugiego człowieka, wierność Bogu i Ojczyźnie…
Czytaj dalej...


W dniu 2 czerwca 2015 roku 101 -rocznicę urodzin obchodziła Pani Teofila Gluzińska zamieszkała w Wawrzeńczycach. Pani Teofila Gluzińska, nazwisko rodowe Śropińska urodziła się w roku 1914 w Wawrzeńczycach.

Czytaj dalej...


Absolutorium dla Wójta Józefa Rysaka
Budżet roku 2014 to 24 mln zł, był większy od 2013 o 2 mln zł. Wykonanie budżetu wyniosło 98%. Największa inwestycja to budowa zbiorników i pompowni dla systemu wodociągowego gminy.

Czytaj dalej...


Wybory prezydenckie 2015 II tura w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

Frekwencja w gminie 46%


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50

Czytaj dalej...


Wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej
Obwieszczenie

Czytaj dalej...

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich
W dniu 19 maja 2015 roku Proboszcz Parafii Pobiednik Mały ksiądz Jacek Hałat obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

Czytaj dalej...


18.05.2015
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 26.05.2015 roku (tj. wtorek) o godz. 9:00w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się VI/2015 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Stwórzmy nową strategię rozwoju dla gmin Korony Północnego Krakowa

Czytaj dalej...


Piknik historyczny w Stręgoborzycach
Dnia 17 maja 2015 roku na placu dawnej szkoły w Stręgoborzycach odbył się "Piknik historyczny" z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Czytaj dalej...


Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych – 31 maja 2015 r. upływa ustawowy termin uiszczenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Oddanie do użytku zadania pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

Czytaj dalej...


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48

Czytaj dalej...


Wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej
Obwieszczenie

Czytaj dalej...

Inwentaryzacja czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe w 14 gminach - plan wykonany na 100%

Czytaj dalej...

Zarząd Kołka Rolniczego w Odwiślu zaprasza do składania ofert na najem budynku sklepu w Odwiślu.

Czytaj dalej...


Piknik rodzinny
W dniu 9 maja 2015 roku o godzinie 15.00 rozpoczął się "Piknik rodzinny" podsumowujący projekt "Nowa Droga" aktywizacja społeczno zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


Wyniki wyborów Prezydenta RP z dnia 10.05.2015

Czytaj dalej...


TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

Czytaj dalej...


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Wawrzeńczyce "Hektary" - zaplombowanie wodomierzy i podpisanie stosownych umów o zaopatrzenie w wodę.
Czytaj dalej...


Stowarzyszenie Folklorystyczne Kuźnia zaprasza serdecznie na bezpłatne warsztaty śpiewu i gry na instrumentach.

Czytaj dalej...


Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Koło Gospodyń Wiejskich w Pobiedniku Małym
GOPS w Igołomi-Wawrzeńczycach
w dniu 9.05.2015 (sobota)
zapraszają na imprezęCzytaj dalej...


Uroczystości strażackie w Gminie Igołomia –Wawrzeńczyce
Obchody święta Strażaków przypadającego na dzień św. Floriana tj. 4 maja, rozpoczęły się już w sobotę 2 maja w Pobiedniku Małym. Po wieloletniej przerwie, mianowany w roku ubiegłym na proboszcza ks. Jacek Hałat odprawił w kościele parafialnym uroczystą mszę świętą w intencji strażaków, połączoną z nabożeństwem majowym.

Czytaj dalej...


V sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
V sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się 27.04.2015r. w budynku Urzędu Gminy i swym zakresem dotyczyła głównie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW - Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Czytaj dalej...


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy.

Czytaj dalej...


100-lecie urodzin Pani Stefanii Ormańczyk
Pani Stefania Ormańczyk rodowe Krzyk urodziła się w 1915 roku w Dobranowicach. Całe swoje życie pracowała zawodowo. Po ukończeniu szkoły podjęła pracę w Urzędzie Pocztowym, gdzie pracowała przez okres 3 lat, a następnie podjęła pracę w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Czytaj dalej...


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach
informuje, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 roku /środa, czwartek/ urząd będzie czynny do godz. 18,
kasa do godz. 16Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Czytaj dalej...


Wybory Prezydenta RP 2015

Czytaj dalej...

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Czytaj dalej...


20.04.2015
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 27.04.2015 roku (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 57 odbędzie się V/2015 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Obowiązek rejestracji działalności rolniczej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Czytaj dalej...


Wybory do izb rolniczych 2015

Czytaj dalej...


Zmiana formy organizacyjnej Urzędu Pocztowego Wawrzeńczyce w Filię Urzędu Pocztowego Proszowice

Czytaj dalej...

Pismo Poczty Polskiej


Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Czytaj dalej...


Regulamin szkoleń preferencyjnych w 2015 r. PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA "SZLAKU JAGIELLOŃSKIM"

Czytaj dalej...


II kwartalne spotkanie z sołtysami
W dniu 1 kwietnia 2015 roku w budynku Urzędu Gminy odbyło się drugie kwartalne spotkanie Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy oraz Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


Serdeczne Podziękowania
Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali mojego Tatę śp. Karola Rysaka pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek.

Józef Rysak
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Dziękuję:
Duszpasterzom,
Rodzinie,
Przyjaciołom,
Delegacji Rady Gminy Igołomi-Wawrzeńczyce
Sołtysom z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Delegacjom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Delegacjom Szkół, Instytucji, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich
Pracownikom Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz jednostkom organizacyjnym gminy Igołomia-Wawrzeńczyce GOPS, GZEAS, CKiP, GBP.
Kolegom samorządowcom gmin sąsiednich
Delegacjom Polskiego Stronnictwa Ludowego
Przedsiębiorcom z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Pracownikom Firmy POLAN z Igołomi
Mieszkańcom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przekazuje wyrazy współczucia Panu Józefowi Rysakowi Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z powodu śmierci Taty.
Z wyrazami szacunku


Stefan Nawrot
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nam nikt nie odbierze, zawsze będą z nami"

Panu Józefowi Rysakowi – Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Taty
składają:
Pracownicy Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce GOPS, GZEAS, CKiP.

Uroczystości pogrzebowe śp. K. Rysak odbędą się dnia 8.04.2015r.
o godzinie 13:00 w kościele parafialnym w SłupcuUrząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w nocy z 08/09 kwietnia br. (środa/czwartek) w godz. 22:00-06.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego.
Przerwa spowodowana będzie pracami budowlanymi prowadzonymi przez MPWiK w Krakowie.
Za niedogodności przepraszamy.


"EKOM" odbierze popiół
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, iż istnieje możliwość odpłatnego odbioru popiołu z posesji przez firmę EKOM w cenie 4zł za worek (50kg).
Zainteresowanych mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce prosimy o zgłaszanie się do sołtysów celem wpisania na listę.


Płatności bezpośrednie, wypełnianie wniosków
Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego pełni dyżur w Urzędzie Gminy w każdą środę w godzinach od 9.00 do 14.00, podczas którego świadczy usługi z zakresu pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe.
W tym roku wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać bez żadnych sankcji finansowych do 15 czerwca, zamiast do 15 maja.


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW
W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Czytaj dalej...

regulamin


Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce przystąpiła do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w ramach działalności w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

Czytaj dalej...

ankieta

Kiermasz świąteczny
29 marca w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbył się już od dawna planowany i oczekiwany kiermasz świąteczny. Połączony on został z akcją charytatywną na rzecz chorej Madzi Kilarskiej ośmioletniej dziewczynki mieszkającej na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


Kiermasz Wielkanocny
29 marca 2015r. godzina 14.00 Centrum Kultury i Promocji

Czytaj dalej...


5.02.2015
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 31.03.2015 roku (tj. czwartek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się IV/2015 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Historyczny sukces Wiarusów!
W dniu dzisiejszym zakończył się V już turniej im. Karola Demczuka w którym rywalizowało ponad 1200 zawodników!

Czytaj dalej...


Odbiór odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego

Czytaj dalej...


Koło Gospodyń Wiejskich z Pobiednika Małego
W dniu 28 lutego 2015 roku w Pobiedniku Małym miało miejsce zebranie założycielskie, mające na celu utworzenie Stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiedniku Małym.

Czytaj dalej...


IX Gminne Forum Kobiet
07 marca 2015 r. w miejscowości Koźlica odbyło się IX Gminne Forum Kobiet.

Czytaj dalej...


Obóz Akademii Mistrzów Cracovia oraz Wiarusów Igołomia
W sobotę 28.02.2015 roku, po 7 dniach wspaniałej przygody zakończył się obóz Akademii Mistrzów Cracovia oraz Wiarusów Igołomia.

Czytaj dalej...


10-lecie działania koła PO
Na terenie naszej gminy działa wiele organizacji, kół, które angażują się w sprawy naszej społeczności lokalnej. Jedno z nich o którym piszę w tym artykule obchodziło swoje 10-lecie działania.

Czytaj dalej...


Zakaz wypalania pozostałości roślinnych i zaśmiecania lasów

Czytaj dalej...


Zasady naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok szkolny 2015/16

Czytaj dalej...

Załączniki (plik zip)


SZKOLENIE PODSTAWOWE DRUHÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH
W dniu 24 stycznia 2015r. w Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą OSP w Tropiszowie oraz w dniu 31 stycznia 2015r.

Czytaj dalej...


Od 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe ustawy: ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych i ustawa o ewidencji ludności.

Czytaj dalej...


11 marca o godzinie 10.00 w Centrum Kultury i Promocji odbędzie się spotkanie w sprawie nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2015 roku.

Czytaj dalej...


III sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 12 lutego 2015r. odbyła się III sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Czytaj dalej...


Oświadczenie Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
w sprawie anonimu mającego na celu zdyskredytowanie osoby Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Turniej halowy żaków o Puchar Wójta gminy
Jak zwykliśmy się przyzwyczaić licznie zgromadzono publiczność z dużym zaangażowaniem kibicowała swoim drużynom, do najgłośniejszych w pozytywnym znaczeniu należeli rodzice z Wyciąż i z Igołomi.

Czytaj dalej...


O Ś W I A D C Z E N I E
Pana Stefana Nawrota

Czytaj dalej...


Zarządzenie Nr 10/2015
Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 9.02.2015r.

w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

(zarządzenie wraz z załącznikami)


5.02.2015
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 12.02.2015 roku (tj. czwartek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się III/2015 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Pierwsze kwartalne spotkanie z sołtysami
W dniu 4 lutego 2015 roku w budynku Urzędu Gminy odbyło się pierwsze kwartalne spotkanie Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy oraz Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce kadencji 2015-2019.

Czytaj dalej...


Wybory sołtysów
W styczniu miały miejsce wybory na sołtysów w całej naszej gminy, ponieważ zakończyła się 4-letnia kadencja, wybranych w 2011r. na te funkcje osób.

Czytaj dalej...


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 r
W okresie od dnia 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Czytaj dalej...


Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu

Czytaj dalej...


Zwiedzanie Parku Unii „Via Jagiellonica” w Lublinie Oferta turystyczna o związkach Polski z Litwą


Czytaj dalej...


Ważne dla Przedsiębiorców
Urząd Gminy Igołomi-Wawrzeńczyce przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2014 oraz wniesieniu opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń w 2015 r.


Pojemniki na przeterminowane leki
W aptekach na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tj. w Igołomi przy Ośrodku zdrowia oraz w Wawrzeńczycach zostały umieszczone pojemniki do bezpłatnej zbiórki przeterminowanych leków.
Czytaj dalej...


Zarządzenie Nr 7/2015
Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 14.01.2015r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2015.

(zarządzenie wraz z załącznikami plik .zip)


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 r.

Czytaj dalej...


Harmonogram zebrań sołeckich - styczeń 2015 r.

Czytaj dalej...


Szkolenia dla rolników!
Stosowanie środków ochrony roślin
Szkolenie dostępne w dwóch terminach do wyboru: 16 luty 2015r oraz 20 luty 2015r.
Czytaj dalej...


Pasterze z Koźlicy w Chrzanowie
6 stycznia w święto Trzech Króli liczna grupa mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wyruszyła wraz z grupą kolędniczą Pasterze z Koźlicy do Chrzanowa.
Czytaj dalej...


Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2015
W dniu 30 grudnia 2014 roku w budynku Centrum Edukacji w Igołomi odbyła się II sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem przewodnim sesji było uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.
Czytaj dalej...


7.01.2015r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


INFORMACJA O BEZPŁATNYM SZKOLENIU
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że w dniu 08-01-2015 r. organizuje bezpłatne szkolenie dla podatników i płatników

Czytaj dalej...


"Szlachetna Paczka" w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...24.12.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 30.12.2014 roku (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi, z siedzibą Igołomia Nr 252 odbędzie się II/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Świąteczne spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego OSP
W poniedziałek 22.12.2014 tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy spotkali się członkowie Zarządu Gminnego ZOSP wraz z Prezesami i Naczelnikami OSP.
Czytaj dalej...


Spotkanie opłatkowe Gminnego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów.
14 grudnia 2014 r w budynku Centrum Kultury i Promocji z siedzibą w Wawrzeńczycach odbyło się spotkanie opłatkowe Gminnego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, które przygotował Zarząd wraz z opiekunem panią Joanną Murek.
Czytaj dalej...


Wigilia Seniora w Wawrzeńczycach
13 grudnia 2014 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyła się Wigilia Seniora organizowana, już po raz czwarty, przez Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Wawrzeńczyce".
Czytaj dalej...


Sukces Zespołu Alebabki na IV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach
Już po raz czwarty odbyło się w grudniu spotkanie grup śpiewaczych z powiatu krakowskiego i chrzanowskiego w Krzeszowicach, by wspólnie kolędować, wymienić się doświadczeniami, spotkać znajomych, w końcu, by razem cieszyć się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Czytaj dalej...


Wielki sukces Wiarusów
W dniu 13-14.12.2014r. na sali w Proszowicach Akademia Nowa Proszowianka zorganizowała II turniej zimowy w dwóch kategoriach wiekowych, Orliki oraz Żaki.
Czytaj dalej...


Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.
Czytaj dalej...


Pierwsza sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce VII kadencji
W poniedziałek pierwszego grudnia 2014 miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce VII kadencji.
Czytaj dalej...


Ostatnia w tym roku okazja do zbadania się w mammobusie
15.12.2014r. przy Ośrodku Zdrowia, Wawrzeńczyce 174.
Czytaj dalej...


Prezentacja stołów Bożonarodzeniowych
28 listopada 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie na Placu Szczepańskim odbyła się prezentacja tradycyjnych stołów bożonarodzeniowych.
Czytaj dalej...


Zawiadomienie

Pierwsza sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku, na kadencję 2014-2018, została zwołana na dzień 1 grudnia 2014 roku godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce Nr 160
Czytaj dalej...


Wyniki wyborów samorządowych 2014

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Rada Powiatu Krakowskiego

Sejmik Wojewódzki


Ostatnia sesja Rady Gminy VI kadencji
We wtorek 12 listopada w Centrum Kultury i Promocji odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy VI kadencji.
Czytaj dalej...


INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE W OKRESIE ZIMOWYM 2014/2015
Czytaj dalej...


Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Czytaj dalej...


Meczem uczczono Święto Niepodległości
11 listopada 2014 r. o godzinie 13.00 na stadionie Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Igołomi po raz jedenasty rozegrany został mecz dla uczczenia Święta Niepodległości między drużynami Samorządowców z Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce a reprezentacją oldbojów Klubu Sportowego "Wiarusy" Igołomia.
Czytaj dalej...


Uroczystości gminne upamiętniające 11 Listopada-Święto Odzyskania Niepodległości
W 1795 r. upadła Rzeczpospolita szlachecka; w 1918 powstało znowu niepodległe państwo polskie. Dzieli te dwie daty okres 123 lat niewoli, w ciągu których cztery pokolenia Polaków daremnie oczekiwało odzyskania własnej państwowości.
Czytaj dalej...


Spotkania z cyklu "Nasza ziemia, ludzie, historia" w Stręgoborzycach
Już drugie spotkanie z tego cyklu zorganizowało KGW w Stręgoborzycach pod przewodnictwem Pani Eleonory Kusińskiej.
Czytaj dalej...


Św. Hubert patron myśliwych
Od połowy października w całej Polsce myśliwi organizują większe i mniejsze Hubertusy, by uczcić swojego patrona. 3 listopada 2014 to oficjalny dzień wspomnienia liturgicznego św. Huberta w kościele katolickim.
Czytaj dalej...


Podsumowanie kadencji w Gminnym Kole LOK-u
Z inicjatywy Wójta Gminy Józefa Rysaka w dniu 7.11.2014 r. w Centrum Edukacji w Igołomi spotkali się członkowie i sympatycy gminnej organizacji Ligi Obrony Kraju.
Czytaj dalej...


Będzie wsparcie dla producentów cebuli, kapusty lub jabłek

Czytaj dalej...


Budowa chodnika w Pobiedniku Wielkim
Prawie 200.000 zł kosztuje budowa chodnika w Pobiedniku Wielkim na granicy z miastem Kraków.
Czytaj dalej...


XLI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 28 października 2014 roku odbyła się XL sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


Spotkanie Wójta Gminy z członkami Koła Platformy Obywatelskiej i mieszkańcami gminy.
W dniu 26.10.2014r. w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi odbyło się spotkanie Koła PO Igołomia - Wawrzeńczyce z Wójtem Józefem Rysakiem oraz z mieszkańcami gminy.
Czytaj dalej...


Długo oczekiwana wizyta przedstawicieli instytucji partnerskich z Chorwacji.
Projekt Comenius Regio "Ja też potrafię być przedsiębiorczy" trwa już drugi rok ale dopiero teraz nasi partnerzy z województwa Karlovac odwiedzili Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


"BEZPŁATNE szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Czytaj dalej...


Gminny dzień seniora
26 października o godzinie 16.00 w Domu Weselnym pod Kasztanami w Igołomi odbyła się uroczystość obchodów Gminnego Dnia Seniora. W uroczystość tą włączył się Uniwersytet Trzeciego Wieku z Proszowic, którego koordynatorem projektu jest pan Marek Słowiński.
Czytaj dalej...


Spotkanie Wójta Gminy z hodowcami gołębi pocztowych
W dniu 24.10.2014 r. Wójt Gminy Józef Rysak spotkał z członkami Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Wawrzeńczyce - Niepołomice, Sekcja Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


20.10.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 28.10.2014r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (sala konferencyjna), z siedzibą Wawrzeńczyce nr 57 odbędzie się XLI/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Podziękowania za współpracę od Wójta Gminy dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń w kadencji 2010 - 2014.

Czytaj dalej...


Spotkanie druhów z jednostek OSP z terenu Gminy
W dniu 18.10.2014r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi – Wawrzeńczycach odbyło się spotkanie druhów z jednostek OSP z terenu Gminy.

Czytaj dalej...


Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się spotkania okolicznościowe w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi i Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Uroczyste spotkania prowadziły Panie Dyrektor, Dorota Ryńca-Ropek w Igołomi i Pani Mieczysława Stawarz w Wawrzeńczycach.

Czytaj dalej...


Projekt
Programu Współpracy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Czytaj dalej...

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Czytaj dalej...


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

Czytaj dalej...


"Grajmy i tańczmy razem" - zaproszenie na spotkanie do Staniątek, 19.10.2014

Czytaj dalej...


Marszałek Wojciech Kozak u "ludowców"
11 października 2014 r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach na zebraniu członków i sympatyków PSL gościł Wice Marszałek Województwa Małopolskiego, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Wojciech Kozak.

Czytaj dalej...


Cracovia na treningu żaków i orlików
W dniu 02.10.2014 na zaproszenie zarządu KS Wiarusy Igołomia a szczególnie dzięki pomocy Urszuli Żabickiej na trening żaków i orlików przyjechała... Cracovia!

Czytaj dalej...


IV spotkanie sołtysów
W dniu 1 października 2014 roku w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyło się IV spotkanie sołtysów z Panem J. Rysakiem Wójtem Gminy oraz Panem S. Nawrotem Przewodniczącym Rady Gminy.

Czytaj dalej...


Uroczystości 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach połączone z wręczeniem nowego sztandaru OSP i odsłonięciem tablicy pamiątkowej
W dniu 27.09.2014r. miała miejsce podniosła uroczystość 100 - lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach, połączona z wręczeniem Jednostce nowego sztandaru.

Czytaj dalej...


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Czytaj dalej...


Ogłoszenie
młode pieski szukają domu

Czytaj dalej...


XL sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 29 września 2014 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XL sesja Rady Gminy.

Czytaj dalej...


22.09.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 29.09.2014r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160 odbędzie się XL/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


KOLONIE LETNIE WE WŁADYSŁAWOWIE

Czytaj dalej...


VII Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
Dnia 7 września 2014r. odbyła się uroczystość pod nazwą Małopolskie Święto Warzyw. To już po raz siódmy mieliśmy zaszczyt gościć wszystkich odwiedzających stoiska wystawiennicze, korzystających z atrakcji przygotowanych bez względu na wiek dla mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, jak również zaproszonych gości z okolic.
Czytaj dalej...


Ostrzeżenie dotyczące ujawnienia metanolu w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej.

Czytaj dalej...


Życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2014/2015.

Czytaj dalej...


Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 4 sierpnia 2014 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
serdecznie zaprasza na
VII Małopolskie Święto Warzyw
w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce


które odbędzie się w dniu 7 września 2014 roku na Lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim


Czytaj dalej...


Komitet Organizacyjny VII Małopolskiego Święta Warzyw zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na największe warzywo.

Regulamin konkursu

Plakat


Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych

Czytaj dalej...


WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

Czytaj dalej...


Rolnicy czekają na obiecaną pomoc - materiał z TYP Kraków

Informujemy, że w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na internetowej stronie: www.arr.gov.pl

W załączeniu instrukcja

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje:
Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw


Czytaj dalej...


"Pomoc Mierzona Kilometrami"
15 sierpnia 2014 roku odbył się po raz pierwszy w naszej gminie w ramach akcji "Pomoc Mierzona Kilometrami" "I bieg oraz impreza charytatywna". Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" objęły patronatem całą inicjatywę.
Czytaj dalej...


Informacja
Odbiór odpadów z dnia 15.08.2014

Czytaj dalej...


Finansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich czyli dotacje dla aktywnych

Czytaj dalej...


Zaproszenie

WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ 8.08.2014
Z Kujawskim pomagamy pszczołom

Czytaj dalej...Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Czytaj dalej...


Spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami

III kwartalne spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami odbyło się 9 lipca 2014 roku w budynku Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


"Estetycznie zagospodarowana zagroda i posesja wiejska promocją gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"
Każdy rok przynosi kolejne niespodzianki, jeżeli chodzi o estetyką gospodarstw i posesji. Mieszkańcy gminy w otoczeniu przyrody stwarzają "azyl" dla siebie i swoich najbliższych, w którym mogą odpocząć od trudu codziennych zajęć.
Czytaj dalej...


Wakacje z Piłką Nożną

Z inicjatywy Województwa Małopolskiego, Wielicki Podokręg MZPN wraz z Małopolskim Zrzeszeniem LZS w Krakowie organizuje w lipcu br. Turnieje piłkarskie pt. Wakacje z Piłką Nożną.

Czytaj dalej...

Regulamin


Szwajcarski projekt usuwania azbestu w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

W miesiącu maju bieżącego roku na terenie Naszej gminy rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

Czytaj dalej...

Załączniki


Koniec roku szkolnego jest dla nas okazją, by podziękować kadrze pedagogicznej oraz personelowi placówek edukacyjnych za rzetelność i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę. Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą. Uczniom gratulujemy osiągnięć i nabycia nowych kompetencji, wiedzy oraz wielu umiejętności.
Dzieciom i młodzieży życzymy, aby wakacje były okresem radości, udanej zabawy i wytchnienia w otoczeniu przyrody. Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Stefan Nawrot
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Rysak
Wójt Gminy


Piknik rodzinny
29 czerwca 2014 r. przy Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia "Odnowa Wsi Wawrzeńczyce", Koła Gospodyń Wiejskich w Wawrzeńczycach oraz Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


Sprawozdanie z sesji czerwiec 2014r.

W dniu 27 czerwca 2014 roku w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem przewodnim sesji było omówienie współpracy Gminy z Powiatem Krakowskim. Problemem naszej gmin jest niedostatecznie dobry stan dróg powiatowych oraz brak drożnego odwodnienia dróg powiatowych.

Czytaj dalej...


Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi
W dniu 26 czerwca 2014 r. przy domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Igołomi poświęcone i oddane zostało do użytkowania nowe muzeum Świętego Brata Alberta.
Czytaj dalej...


III Szkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
III Turniej piłkarski o Puchar Wójta odbył się w dniu 25.06.2014 r. na obiekcie Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Igołomi.
Czytaj dalej...


Konkurs Rękodzielniczy "Wyjątkowy twórca"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w konkursie rękodzielniczym pt. "Wyjątkowy twórca", w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Czytaj dalej...


WIELKIE SPORTOWE ŚWIĘTO
w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

23 czerwca 2014 roku w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach dokonano uroczystego otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego. Ten wyjątkowy dzień połączony był z Gminnym Dniem Sportu, który rokrocznie ma miejsce w naszej gminie.
Czytaj dalej...


II piknik rodzinny w Igołomi już za nami, wszystko co dobre, szybko się kończy, tak było i tym razem
Deszczowy poranek mógł przyprawić o ból głowy organizatorów, którzy przygotowania do wydarzenia rozpoczęli już w grudniu 2013 roku.
Czytaj dalej...


20.06.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 27.06.2014r. (tj. piątek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160 odbędzie się XXXIX/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Zawody w strzelaniu sportowym o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 8 czerwca 2014 r. na strzelnicy LOK w Pogwizdowie k/Bochni odbył się III Gminny Turniej w strzelaniu sportowym o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


„Noc Jagiellońska” w Bełżycach

W sobotę 14 czerwca br. Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Dni i Noce Jagiellońskie” na królewskim trakcie Kraków – Lublin – Wilno.

Czytaj dalej...

Plakat


"JAK ONI RZĄDZILI"

Gazeta Dziennik Polski z dniem 9 czerwca br. ogłosiła plebiscyt pt. "JAK ONI RZĄDZILI", który ma na celu ocenę szefów gmin powiatu krakowskiego.

Czytaj dalej...


Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jedna z najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w ostatnich latach

Czytaj dalej...


Warsztaty polowe dla rolników nt. integrowanej ochrony roślin -obowiązek ustawowy obowiązujący od 01.01.2014r.

Czytaj dalej...


Jubileusz 100-lecia Pani Teofili Józefy Gluzińskiej
Teofila Józefa Gluzińska- urodziła się 1914 roku w Wawrzeńczycach, jako córka Józefa i Apolonii z Ćwikłów. Mając 20 lat w roku 1934 zawarła związek małżeński z Janem Gluzińskim z którym przeżyła wspólnie 66 lat.
Czytaj dalej...


W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2014 roku na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Ogłoszenie

Regulamin


Wymagania dotyczące oprysków, a bezpieczeństwo pszczół

Czytaj dalej...


1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.

Czytaj dalej...


Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 27 maja 2014 roku po zapoznaniu się z przedłożonym przez Pana Józefa Rysaka - Wójta Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013, sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy udzieliła Panu Józefowi Rysak - Wójtowi Gminy jednogłośnie absolutorium za całokształt pracy w roku 2013 (15 głosów za).
Czytaj dalej...


XXXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 27 maja 2014 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2013.
Czytaj dalej...


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...

Wizualizacja wyborów


OSTRZEŻENIE o burzach z gradem

Czytaj dalej...


Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, iż zbiórka zużytych opon odbędzie się z wymienionych placów na terenie gminy. Opony prosimy składać do 24.06.2014r.
Czytaj dalej...


Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
W związku z realizacją projektu: "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy, Wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej.

Czytaj dalej...


Zarządzenie Nr 36a/2014 oraz 36b/2014
Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
z dnia 18 i 19 maja 2014 r.
W sprawie: odwołanie alarmu przeciwpowodziowego na terenie całej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
oraz odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Czytaj dalej...


Recytacje przy Ognisku po raz drugi
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym już kolejny raz gościł recytatorów. 14 maja odbył się u nas II konkurs poetycki "Recytacje przy Ognisku". Wzięli w nim udział uczestnicy ze wszystkich ośrodków prowadzonych przez ChSON "Ognisko".
Czytaj dalej...


19.05.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 27.05.2014r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160 odbędzie się XXXVIII/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
z dnia 17 maja 2014 r.
W sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie całej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

Czytaj dalej...


Zarządzenie Nr 35/2014
Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
z dnia 16 maja 2014 r.
W sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I ZAGROŻENIA BAZPIECZEŃSTWA?

Czytaj dalej...


ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Czytaj dalej...


Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 19
wydanego dnia 13.05.2014 o godz. 11:54


Czytaj dalej...


Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W dniu 15 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

Czytaj dalej...


WAŻNE PRZED ULEWAMI!

Prognozy meteo są niepokojące. Mamy przykre doświadczenie z 2010 r i wiemy które domostwa są zagrożone. Możemy się wcześniej przygotować. Każdy mieszkaniec gminy chcący się przygotować na wypadek nawałnicy i jej skutki może pobrać worki, które są dostępne w jednostkach OSP oraz w Urzędzie Gminy. Piasek jest spryzmowany przy remizie OSP w Igołomi (druga brama).


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Czytaj dalej...


Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:2

Czytaj dalej...


Wilkowyjce 2014
W drugim tygodniu maja (8.05.2014r.) odbyła się trzecia edycja Festiwalu Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce". Miejscem docelowym stała się miejscowość Sanniki, położona ponad 30 km na południowy-wschód od Płocka na Mazowszu.
Czytaj dalej...


Dzień Seniora
Na zaproszenie przedstawicielek KGW Igołomia oraz KGW Zofipole na Dzień Seniora licznie odpowiedzieli mieszkańcy obydwóch tych sołectw. Już po raz kolejny szósty z rzędu organizowane jest to święto w dowodzie szacunku i uznania do wieku senioralnego.
Czytaj dalej...


Wizyta w Chorwacji
W dniach od 29. 04. 2014r. do 3.05.2014r. w ramach programu Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"-, w ramach projektu pt. "Ja też potrafię być przedsiębiorczy" odbyła się kolejna wizyta w Chorwacji przedstawicieli nauczycieli gimnazjum Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach oraz pracowników Urzędu Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce i Centrum Kultury i Promocji.
Czytaj dalej...XXXVII sesja Rady Gminy
XXXVII sesja Rady Gminy odbyła się 28 kwietnia 2014 roku. W pierwszych punktach porządku obrad Pani K. Ulicka Kierownik GOPS, Pani J. Murek Dyrektor CKiP oraz Pani M. Zimny Kierownik GBP złożyły sprawozdania z działalności jednostek w roku 2013.
Czytaj dalej...


Gminny Dzień Profilaktyki
W dzień poprzedzający kanonizację papieża Jana Pawła II w Centrum Kultury i Promocji odbyła uroczystość w hołdzie Ojcu Świętemu.
Czytaj dalej...


Dzien Papieski w Centrum Kultury i Promocji
W dzień poprzedzający kanonizację papieża Jana Pawła II w Centrum Kultury i Promocji odbyła uroczystość w hołdzie Ojcu Świętemu.
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O PRACE
Aeroklub Krakowski w Pobiedniku Wielkim szuka Pana do pomocy przy pracach gospodarczych
Czytaj dalej...


INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmowane będą do dnia 2 maja 2014 roku do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57.


Urząd Skarbowy w Proszowicach
WYDŁUŻONE GODZINY PRACY URZĘDU
Czytaj dalej...
14.04.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 28.04.2014r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 57 odbędzie się XXXVII/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" i "Odnowa i rozwój wsi"
Czytaj dalej...


Spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami
Pan J. Rysak Wójt Gminy zwrócił uwagę na korzystne warunki atmosferyczne życząc, aby przez cały rok aura sprzyjała rolnikom.
Czytaj dalej...


4.04.2014r.
Firma Solartime Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do programu instalacji kolektorów słonecznych

Czytaj dalej...


XXXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 25 marca 2014 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy, w początkowych punktach porządku obrad Rada Gminy przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Czytaj dalej...


4.04.2014r.
II WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Czytaj dalej...


3.04.2014r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


Szansa na bezpłatny Internet
Firma Mann Net Sp. z o.o. realizuje projekt "Zapewnienie dostęp do szerokopasmowego internetu w wybranych gminach powiatu krakowskiego i proszowickiego" finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Firma ma do dyspozycji 50 darmowych 12-miesięcznych umów na korzystanie z internetu. Mann Net bezpłatnie dostarcza urządzenia i wykonuje prace instalacyjne.
Zasięg dostępny jest dla następujących miejscowości: Odwiśle, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów i Żydów. Więcej informacji na www.mannet.pl, biuro@mannet.pl, tel. 12 251 22 44
Ulotka


18.03.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 25.03.2014r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 57 odbędzie się XXXVI/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Informacja o bezpłatnych miejscach na umieszczanie plakatów wyborczych

Czytaj dalej...


Już pływam 2014

Czytaj dalej...


Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Karola Demczuka
Po prawie pięciu miesiącach rywalizacji i rozegraniu kilkuset meczów dotarliśmy do końca czwartej edycji Halowego Turnieju im. Karola Demczuka.
Czytaj dalej...


Bezpłatne spotkania Informacyjno-doradcze w ramach PROW

Czytaj dalej...


Szkolenia w ramach PROW - małe projekty

Czytaj dalej...


Skrzynka pocztowa obowiązkowa

Czytaj dalej...


Kurs ochrony roślin

Czytaj dalej...


Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
PSYCHOLOG / INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Czytaj dalej...


VIII Gminne Forum Kobiet
8 marca 2014r odbyła się cykliczna uroczystość z okazji święta kobiet. Głównym organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Czytaj dalej...

Film z VIII Gminnego Forum KobietI Małopolski Kongres Kobiet - Przedsmak Święta Kobiet
1 marca 2014r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się I Małopolski Kongres Kobiet pod hasłem: "Poznajmy się! Zintegrujmy! Poczujmy naszą siłę!".
Czytaj dalej...


XXXV sesja Rady Gminy
XXXV sesja Rady Gminy odbyła się dnia 25 lutego 2014 roku w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach. Tematami dominującymi były: ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, ocena funkcjonowania służby zdrowia oraz ochrona przeciwpowodziowa gminy.
Czytaj dalej...


V Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Wójta gminy
Za nami emocje V Turnieju Piłki Nożnej Żaków o Puchar Wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
W dniu 22 lutego dzięki gościnności włodarza gminy oraz dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi rozgrywaliśmy już piąty turniej żaków.
Czytaj dalej...


Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się 8 lutego 2014r.
Czytaj dalej...


Gwarancje dla młodzieży

Czytaj dalej...


Zebrania sołeckie 2014
Jak co roku, w dniach między 14.01.2014 a 3.02.2014 miały miejsce doroczne spotkania wójta gminy z mieszkańcami wszystkich sołectw.
Czytaj dalej...


Gościnny Cholerzyn
Na zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, w niedzielę Chrztu Pańskiego 12 stycznia 2014 roku, Zespół ALEBABKI został zaproszony na Opłatek Wiejski, zorganizowany przez Radę Sołecką Cholerzyna, Stowarzyszenie "Nasz Cholerzyn" oraz Szkołę Podstawową w Cholerzynie z Filią w Mnikowie.
Czytaj dalej...


Hej kolęda, kolęda...
Aby tradycji stało się zadość już po raz drugi zespół Alebabki podjął inicjatywę grupy kolędniczej. W tym roku Panie z zespołu wsparły dodatkowo trzy Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Igołomi oraz Panowie: Jerzy Kaczmarczyk i Konrad Włodarczyk.
Czytaj dalej...


MODR Karniowice zaprasza na II Małopolską Konferencje
"Biologizacja warunkiem zdrowego środowiska i ekonomicznego rolnictwa"
Karniowice 12 marca 2014r.

Czytaj dalej...


VIII Gminne Forum Kobiet

Czytaj dalej...


18.02.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 25.02.2014r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się XXXV/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Informacja dla rolników z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


INFORMACJA O BEZPŁATNYM SZKOLENIU
"SKŁADANIE ZEZNAŃ PIT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ULGI PODATKOWE ZA 2013 R"

Czytaj dalej...


Spotkanie "Nasza Ziemia, ludzie, historia"
8 listopad 2014 r.
Koło Gospodyń Wiejskich ze Stręgoborzyc pod przewodnictwem Eleonory Kusińskiej w dniu 31 stycznia 2014 r. rozpoczęło cykl spotkań pod nazwą "Nasza Ziemia, ludzie, historia".
Czytaj dalej...


Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy!
Chrońcie swoje dane osobowe, a szczególnie chrońcie swoje dokumenty tożsamości w których zawarte są dane osobowe.

Czytaj dalej...


e-Deklarację można złożyć w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach.

Czytaj dalej...


Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na: Ogólnopolskie Sympozjum z okazji 40 lecia Kodeksu pracy pt. Współczesne wyzwania prawa pracy.

Czytaj dalej...


V Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - 22.02.2014 r.

Czytaj dalej...


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza do udziału w seminarium "Integrowana ochrona roślin – nowym obowiązkiem rolnika", które odbędzie się dnia 18 lutego 2014 roku w siedzibie MODR w Karniowicach.

Czytaj dalej...


Zmiany w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
Celem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym podejmowanych w sytuacjach zagrożeń przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czytaj dalej...


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w konkursie turystycznym pt. „Podróżuj lokalnie”.

Informacja

Regulamin


INFORMATOR ORGANIZACYJNY
V Halowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków – Wielickiego Podokręgu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


Wawrzeńczyce, dnia 4.02.2014
WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Czytaj dalej...


Ferie zimowe na strzelnicy (plik pdf)

Ferie zimowe w Centrum Kultury i Promocji (plik pdf)

Ferie z Wiarusami i SP Igołomia (plakat)


W dniu 28 stycznia 2014 roku odbyła się XXXIV/2014 sesja Rady Gminy
Wójt Gminy Pan J. Rysak w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce złożył gratulacje grupie kolędniczej Pasterze z Koźlicy z okazji sukcesu na XVI Małopolskim Przeglądzie Grup kolędniczych w Chrzanowie oraz kolejnej nominacji do udziału w "Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej".
Czytaj dalej...


Wawrzeńczyce, dnia 22 stycznia 2014
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


21.01.2014
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Zawiadamiam, że w dniu 28.01.2014r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 57 odbędzie się XXXIV/2014 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Jeśli chcesz oddać swój głos na Pana Wojciecha Kozaka Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w plebiscycie "Krakowianin Roku 2013" wyślij SMS o treści:
polityka.5
na numer 72355

SMS-y można wysłać do 31.01.2014r. koszt 2,46zł z VAT


Spotkanie noworoczne Gminnego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów działającego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
18 stycznia 2014 r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się spotkanie noworoczne osób zrzeszonych w Gminnym Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 8 działającym przy PZERiI.
Czytaj dalej...


Produkt lokalny
14.01.2014r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Koronę Północnego Krakowa. Dotyczyło ono zagadnień związanych z ideą produktu lokalnego, jako czynnika rozwoju lokalnej społeczności.
Czytaj dalej...


Pierwsze w nowym roku spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyło się 8 stycznia 2014 roku
Pan J. Rysak Wójt Gminy z okazji Nowego Roku złożył Paniom i Panom sołtysom życzenia oraz podziękowania za współpracę, za dobre słowo a także za zgłaszane konstruktywne uwagi dzięki którym praca urzędu może być efektywniejsza.
Czytaj dalej...


3338,02zł
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz drugi zagrała w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, a konkretnie w Dobranowicach i Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


Szlachetna paczka w naszej gminie
Zakończyła się VI edycja szlachetnej paczki w naszej gminie. Po raz kolejny dużo osób udowodniło że zależy na pomaganiu innym ludziom.
Czytaj dalej...


Główny Punkt Informacyjny w Krakowie oraz Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce zapraszają na konsultacje!
W czwartek, 6 lutego br., w godzinach 10.00 - 14.00, w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce będą udzielane bezpłatne konsultacje w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich.

Czytaj dalej...

Pasterze z Koźlicy na XVI Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Chrzanowie
6 stycznia 2014 r w miejscowości Chrzanów odbył się XVI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych.
Czytaj dalej...


Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zaprasza do odwiedzenia swojej strony: www.zdpk.pl
Czytaj dalej...


Odwiedziło nas już: + Online: +