Igołomia-Wawrzeńczyce

Opieka medyczna

Artykuły

 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

  Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku             w godzinach od 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dniu ustawowo wolne od pracy.

  W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

   Opiekę medyczną w dni robocze po godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo  w dni ustawowo wolne od pracy dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce od dnia 1.10.2017r. pełnią:

   Szpital Specjalistyczny im S. Żeromskiego w Krakowie os. Na Skarpie 66

  (12) 622 9576, 6229545

  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265 Krków

  (12) 658 20 11

  SP ZOZ Proszowice (budynek główny)
  ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

   12 386 51 05, 386 51 02

   

  Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

  Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

   Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

  Utrata przytomności

  Zaburzenia świadomości

  Drgawki Nagły, ostry ból w klatce piersiowej

  Zaburzenia rytmu serca

  Nasilona duszność

  Nagły ostry ból brzucha

  Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi

  Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  Masywny krwotok z dróg rodnych

  Gwałtownie postępujący poród

  Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta

  Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami

  Rozległe oparzenia

  Udar cieplny

  Wyziębienie organizmu

  Porażenie prądem

  Podtopienie lub utoniecie

  Agresja spowodowana chorobą psychiczną

  Dokonana próba samobójcza

  Upadek z dużej wysokości

  Rozległa rana, będąca efektem urazu

  Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

  Czytaj Więcej o: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA