Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przyznawanie wyróżnienia

Najwyższe tytuły Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
"Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"
"Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

 

Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Uchwałą nr VIII/69/11 z dnia 30.05.2011 r. ustanowiła tytuły "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" oraz "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" oraz uchwaliła regulamin ich nadawania. 

Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" może być nadany osobom nie będącym mieszkańcami Gminy za wybitne zasługi dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Tytuł "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" może być nadany osobom, które w istotny i wyróżniający sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Zgłoszenie nadania tytułu mogą składać do Przewodniczącego Rady Gminy: 
- Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
- stałe Komisje Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
- grupa co najmniej 8 radnych
- jednostki pomocnicze
- organizacje społeczne, stowarzyszenia, partie polityczne działające na terenie gminy
- grupa mieszkańców posiadająca czynne prawo wyborcze w liczbie nie mniejszej niż 50 osób. 

Tytuły Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" i "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" nadaje Rada Gminy w drodze uchwały na wniosek Kapituły. 

Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" jest wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom nie będącym mieszkańcami Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, a szczególnie zasłużonym dla Gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, których działalność przyczyniła się do promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki i kultury. Osobie wyróżnionej tym tytułem przysługują następujące przywileje: 
- używanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" 
- uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz w uroczystościach o charakterze gminnym
- bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne. 
Akt nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" oraz okolicznościową statuetkę wręczają Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy podczas: uroczystości gminnej jakim jest Małopolskie Święto Warzyw, innej ważnej uroczystości gminnej lub uroczystej sesji Rady Gminy. 
Tytuł "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany za wybitne zasługi osobom będącym mieszkańcami gminy, które w istotny i wyróżniający się sposób swą działalnością przyczyniły się do rozwoju lub promocji Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 
Tytuł przyznawany jest: 
- mieszkańcom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
- mieszkańcom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które swą działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Gminie przyczyniając się do jej rozwoju lub popularyzowania osiągnięć, promocji
Tytuł "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyc" przyznaje się w szczególności za zasługi w dziedzinie: 
- oświaty, nauki, kultury i sportu
- działalności społecznej i samorządowej
- ratowania życia ludzkiego i mienia
- ochrony życia
- krzewienia kultu religijnego
- inicjatyw gospodarczych
- obronności Ojczyzny i działalności kombatanckiej
Osobie fizycznej wyróżnionej tytułem "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" przysługują następujące przywileje: 
- używanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" 
- uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz w uroczystościach o charakterze gminnym
- bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne. 
Akt nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" okolicznościową statuetkę wręczają Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy podczas: uroczystości gminnej jakim jest Małopolskie Święto Warzyw, innej ważnej uroczystości gminnej lub uroczystej sesji Rady Gminy.