Igołomia-Wawrzeńczyce

Urząd

Godziny pracy Urzędu:  
poniedziałek 800 - 1600
wtorek - piątek 700 - 1500

 

Statut Gminy Regulamin organizacyjny

 

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot
Zastępca Przewodniczącego Przemysław Matjas
Wójt Gminy mgr inż. Józef Rysak
Zastępca Wójta Gminy mgr inż. Henryk Jończyk
Sekretarz Gminy mgr Iwona Kubik
Skarbnik Gminy mgr Adam Grudzień

 

Referaty: tel.  12 287 40 03, 287 40 07,  12 287 41 39  fax: wew. 21
Budownictwa i Gospodarki komunalnej wew. 33
Finansowy wew. 26, 27, 28, 34
Stanowiska samodzielne: tel. 12 287 40 03, 287 40 07,  12 287 41 39  fax: wew. 21
Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego wew. 30
Stanowisko d.s. ewidencji ludności wew. 30
Pełnomocnik wójta d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wew. 25
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami Gminy wew. 25
Stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska wew. 25
Jednostki organizacyjne:  
GZEAS Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wew. 39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wew. 29