Igołomia-Wawrzeńczyce

Budowa garażu dla OSP Igołomia-Zofipole

Po wielu latach Zarząd jednostki OSP w Igołomi-Zofipolu doszedł do wniosku, że zasadne jest aby siedziba jednostki i garaże były w jednym obiekcie.

Obecnie "Dom Strażaka" jest niedaleko Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi a garaże (w tym jeden "blaszak") są "Centrum wsi" (w odległości ponad 0,5 km). W budżecie gminy na 2015 r. przewidziane zostały środki finansowe na budowę garażu, który połączony będzie z budynkiem strażackim. 

Zakres przedmiotowego zadania to: przebudowa i rozbudowa budynku OSP o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnym ogrzewaniem, instalacją gazową i zewnętrzną instalacją zasilającą wodociągową i oraz budową sieci gazowej. Powierzchnia użytkowa garażu wyniesie: 155,49m2. Po przeprowadzonym przetargu wykonawcą zadanie jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA z Pobiednika Wielkiego za kwotę 277 888,88 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu "Małopolskie remizy" w wysokości: 39 450 zł. Termin zakończenia inwestycji: 15.09.2015 r.