Igołomia-Wawrzeńczyce

Remont konserwatorski "Piety" w Wawrzeńczycach

Zakończono remont konserwatorski wnętrza drewnianej kapliczki domkowej w Wawrzeńczycach. Kapliczka z Pietą (Maria z martwym Jezusem na kolanach) w Wawrzeńczycach jest jedną z bardziej okazałych kapliczek przydrożnych w naszej gminie. Jej powstanie datuje się na rok 1868.

21 września 2023 roku dokonano odbioru prac konserwatorskich realizowanych w ramach zadania pn. "Renowacja wnętrza drewnianej kapliczki domkowej w Wawrzeńczycach gmina Igołomia-Wawrzeńczyce" dofinansowanego ze środków Powiatu Krakowskiego w ramach programu "Kapliczki Powiatu Krakowskiego".

Zakres prac obejmował:

1. Oczyszczenie z brudu, kurzu wnętrza kapliczki, kolumienek, ścian, ołtarzyka, rzeźby piety, ustawienie rusztowań

2. Usunięcie przemalowań olejnych z rzeźby „Piety”, scalenie kolorystyczne obrazu antepedium

3. Uzupełnienie ubytków glorii – snycerka

4. Impregnacja metodą powlekania wnętrza (ścian, ołtarzyka z rzeźbą Piety)

5. Prace pozłotnicze glorii, ramy

6. Odczyszczenie mosiężnych gwiazdek na sklepieniu

7. Prace malarskie w technice olejnej, scalanie kolorystyczne wnętrza

8. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza.

Wykonawcą prac była firma: Tadeusz Sokal Art. Renowacja, ul. Pasternik nr 120 B, 31-354 Kraków.

Całkowity koszt prac wyniósł 29 290,00 zł.

Kwota dofinansowania: 19 800,00 zł.

Wkład własny Gminy: 8.490,00 zł.