Igołomia-Wawrzeńczyce

ZATWIERDZONA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT

Decyzja znak: KR.RZT.70.239.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na okres 3 lat