Igołomia-Wawrzeńczyce

Dodatkowy nabór na LISTĘ REZERWOWĄ w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – etap II”

Rozpoczynamy DODATKOWY NABÓR NA LISTĘ REZERWOWĄ wniosków w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

– etap II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". Jeśli Twój budynek jest dobrze ztermomodernizowany, a chciałbyś wymienić swojego starego kopciucha na piec gazowy, zapraszamy do kontaktu.
Pamiętaj, że na wymianę pieców zostało niewiele czasu. Nie zwlekaj więc ze złożeniem wniosku i wymianą swojego kopciucha.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE SĄ O PILNY KONTAKT

Więcej informacji u ekodoradców osobiście w Urzędzie Gminy lub pod numerem tel. 12 287 40 03 lub 07, 12 287 41 39 wew. 25