Igołomia-Wawrzeńczyce

Zakończenie budowy I etapu kanalizacji coraz bliżej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pobiedniku Małym dobiega końca. Ten zakres zadania był najtrudniejszy, ponieważ należało przewiercić się kilka metrów (ok. 5 poniżej terenu) pod ziemią w terenie bardzo uwodnionym, na którym natrafiono także na duże głazy i korzenie starych drzew.

Ponadto od przepompowni, aż pod cmentarz wykonawca musiał wiercić kanały o średnicy ponad 400 mm, żeby można było w te kanały wcisnąć rury kamionkowe DN 400. Boczne odejścia w kierunku kościoła i za kapliczką są wykonane z rur kamionkowych przewiertowych o średnicy DN 300. Niby Średnica trochę tylko mniejsza ale urobek gruntu który musi być usunięty przewiertem jest dwukrotnie mniejszy, więc i czas potrzebny na wykonanie dużo krótszy. Od  Warsztatów Terapii Zajęciowej do budynków w Pobiedniku Wielkim kanalizacja będzie wykonana o średnicy DN 300. 

Jeszcze w listopadzie wykonawca będzie budował sięgacze w kierunku posesji mieszkalnych, dlatego też wszyscy mieszkańcy/właściciele nieruchomości otrzymają w niedługim czasie szczegółową pisemną informację w tej kwestii z prośbą o współpracę z wykonawcą budującym sięgacz w kierunku posesji. Na końcu każdego sięgacza będzie wybudowana studzienka kanalizacyjna, dzięki której właściciele posesji będą mogli się w łatwy sposób przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Należy przypomnieć, że każdy właściciel ma obowiązek podłączenie się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, po jej wybudowaniu i oddaniu do użytkowania. 
Także w tym miesiącu miasto Kraków oraz Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce będą realizować wspólne zadanie polegające na przewierceniu się pod Potokiem Kościelnickim (od 3 do 4 metrów poniżej terenu) rurą o średnicy DN 400. Po wykonaniu takiego przewiertu specjaliści będą wciągać rurociąg tłoczny o średnicy DN 250 i DN 125. Nasza sieć kanalizacyjna będzie połączona z siecią po stronie miasta Krakowa dwoma rurociągami tłocznymi ponieważ przez pierwsze lata funkcjonowania będzie niewiele ścieków przerzucanych rurociągiem tłocznym DN 125, a po rozbudowaniu kanalizacji o kolejne miejscowości pompownia będzie wykorzystywać rurociąg DN 250. Przewiert pod Potokiem Kościelnickim jest zadaniem trudnym technicznie i skomplikowanym, ponieważ trzeba przewiercić się na odcinku ponad 200 mb, na dużej głębokości, a pod ziemią maszyny przewiertowe mogą natrafić na niespodzianki, utrudniające zadanie.