Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

W dniu 08.04.2011r Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" dla zadania "Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce."

 W ramach zadania planowano wykonać sześć stref rekreacyjno- sportowych w następujących miejscowościach: 
- Tropiszów, działka nr ewid. 82/4, 
- Pobiednik Mały, działka nr ewid. 11/3, 
- Koźlica, działka nr ewid. 315/2, 
- Złotniki, działka nr ewid. 396/5, 
- Dobranowice, działka nr ewid. 365/5, 
- Rudno Górne, działka nr ewid. 309/5 i 310/3. 
W zakres rzeczowy wniosku w koszty ogólne wliczono także koszty nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego oraz koszty wykonania dokumentacji projektowej. 
16 grudnia 2011r podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce. W ramach przetargu nieograniczonego w dniu 14.02.2013r. został wyłoniony Wykonawca na w/w zadanie inwestycyjne - Przedsiębiorstw Handlowo-Usługowe BUD-MA Maciej Kozik Pobiednik Wielki. Umowa została podpisana w dniu21.02.2013r - kwota zadania po przetargu 1.053.008,16zł. Zakończenie całego zakresu robót nastąpiło 30.09.2013r. Inwestycje zakończono kwotą 1.096.023,16zł na co składała się kwota 1.053.008,16zł zadanie inwestycyjne + 43.015,00 koszty nadzoru wraz z wykonaniem dokumentacji. Gmina na w/w zadanie otrzymała pomoc finansową w kwocie 500 tys. zł. W ramach operacji "Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce" zostały wykonane strefy rekreacyjno-sportowe w następujących miejscowościach: