Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kompleksowa termomodernizacja

Wysokość dotacji jaką można otrzymać na całe przedsięwzięcie oraz warunki otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją.

1) Część I programu, (dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 135 tys. zł/rok). Podstawowy poziom dofinansowania 40% - 55% kosztów kwalifikowanych nie więcej jak do 41 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV) lub do 66 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją budynku z PV)

2) Część II programu, (dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
Podwyższony poziom dofinansowania 70% - 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej jak do 59 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV) lub do 99 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją z PV)

3) Część III programu, (dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
Najwyższy poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych nie więcej jak do 79 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z PV) lub do 135 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją)

Dodatkowo dofinansowanie do audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł.KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwa jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność „Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku” sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;

2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny - przeprowadzony audyt energetyczny musi spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz. 346) z późn. zm.