Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przedszkole Misia Uszatka w Igołomi

12 grudzień 2011 r.
Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą" dobiegła końca. Odbioru technicznego dokonano 25.10.2011, a pozwolenie na użytkowanie uzyskano 25.11.2011r.

Jeszcze świeżo w pamięci mamy Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego (1.09.2010r.) z udziałem wielu znamienitych gości i ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, który poświęcił nową salę gimnastyczną. A dziś, etap II tego zadania, czyli budowa 3-oddziałowego przedszkola jest oddawana do użytku najmłodszym. 
Przypomnijmy zakres rzeczowy inwestycji: rozbudowa podzielona została na III etapy. Etap I - rozpoczęto w 2008r i obejmował realizację prac związanych z budową sali gimnastycznej wraz z widownią i zapleczem. Powierzchnia zabudowy 986 m2, powierzchnia całkowita 1438m2, pow. użytkowa 1013m2, kubatura obiektu 7134m3. Sala o wymiarach 15x30 m z widownią na poziomie piętra na 150 miejsc. Obiekt jest wyposażony w pełne zaplecze socjalne i sanitarne na poziomie parteru, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazdy, pochylnie, sanitariaty. Podstawowe przeznaczenie-jako sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży uczęszczających do GCE w Igołomi - 393 uczniów, klubów sportowych i wszystkich chętnych z terenu gminy oraz z gmin sąsiednich. W ramach I etapu została także rozbudowana szkoła podstawowa o 2 sale dydaktyczne. Wykonawca firma Samson z Tarnowa. Etap II obejmował rozbudowę GCE o część przedszkolną, funkcjonalnie związaną z budynkiem szkoły o pow. uż. 402,36m2, pow. całk. 448,25m2, kubaturze 1022,34m3. Budynek jednokondygnacyjny, parterowy został połączony z budynkiem szkoły od strony północnej i tworzy zespół obiektów dydaktycznych. Projekt (A & E Plus Sp. z o.o. Kalwaryjska 7/12, 30-509 Kraków) obejmował też zagospodarowanie terenu wokół budynku: urządzenie placu zabaw dla dzieci (między salą gimnastyczną, a przedszkolem) oraz parkingu na 7 miejsc postojowych w tym 1 dla niepełnosprawnych. Wybudowane przedszkole umożliwi zorganizowanie 3 oddziałów do których uczęszczać będzie 75 dzieci co przy populacji urodzeń około 100 dzieci (3,4,5-latki) daje wskaźnik dostępności do edukacji przedszkolnej w wysokości 75%. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych dojeżdżających i dochodzących do obiektów GCE w Igołomi remontuje się 2 krótkie odcinków dróg w ramach III etapu rozbudowy szkoły. Droga dojazdowa nr K600010 Igołomia-"Luborzyczka" o dł. 235 mb, z chodnikiem i nową nawierzchnią asfaltową oraz został poszerzony istniejący wjazd, który będzie wjazdem do przedszkola. Droga ewakuacyjna zlokalizowana od strony zachodniej o dł. 369,45m, została pokryta nawierzchnią asfaltową. Łączna długość zmodernizowanej infrastruktury drogowej to 0,604 km. Wartość całkowita inwestycji po przetargach 5.440.620,60 w tym dofinansowanie z MRPO = 2.440.988,57 co stanowi 45% wartości inwestycji. Dodać należy, że w 2008 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę tylko Sali gimnastycznej 1.000.000 zł (co stanowi 15% wartości inwestycji).
Oddany do użytku rozbudowany kompleks oświatowy w Igołomi będzie służył dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat, a także młodzieży licealnej i dorosłym. Wybudowane obiekty są i będą nieodpłatnie udostępniane wszystkim chętnym. Planowane są w obiekcie uroczystości szkolne ale i środowiskowe z udziałem mieszkańców gminy i nie tylko (takie jak powiatowe zawody sportowe, Gminny Dzień Sportu, itp.)
Na uroczystość otwarcia przedszkola przybyło wielu znamienitych gości, a między innymi:
Posłowie na Sejm RP: Ireneusz Raś, Jerzy Fedorowicz, Andrzej Adamczyk; wicewojewoda - Andrzej Harężlak; wicemarszałek - Witold Latusek; starosta krakowski - Józef Krzyworzeka; wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego - Władysław Kusiński; burmistrz miasta i gminy Nowe Brzesko - Grzegorz Czajka; wójt Kocmyrzowa-Luborzycy - Marek Jamborski; wójt Koniuszy - Wiesław Rudek; Małopolskiego Kuratora Oświaty reprezentował starszy wizytator Jan Pawłowski. Licznie przybyli radni i sołtysi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem. Jednak najliczniejszą grupę gości stanowili rodzice dzieci przedszkolnych. 
Po oficjalnych przemówieniach właśnie przedszkolaki zafascynowali swoim występem wszystkich przybyłych gości, a Jerzy Fedorowicz nie krył podziwu małym aktorom. Były tańce i krótkie wierszyki ale poziom ich wykonania był bardzo wysoki. Część artystyczną zakończył mini koncert znanego już wszystkim Chóru Carmen z Igołomi.
Po przejściu pod budynek przedszkola, ks. Kanonik Władysław Dańkowski poświęcił nowy budynek, który następnie wszyscy zaproszeni goście mogli podziwiać i oglądać. Zachwytom nie było końca, a ci którzy już dzieci małych nie mają to wręcz żałowali że nie było wcześniej takich warunkach, jakie będą teraz mieli nasi najmłodsi. Symbolicznego przecięcia wstęgo dokonali: wicemarszałek Witold Latusek, wicewojewoda Andrzej Harężlak, starosta krakowski Józef Krzyworzeka, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Jan Pawłowski, wójt Gminy Józef Rysak oraz Emilia Łach-wicedyrektor GCE w Igołomi.
Przedszkolaki już nie mogą się doczekać przeprowadzki do nowego budynku z dużym ogrodem zabaw. Rekrutacja do przedszkola przeprowadzona w kwietniu 2011 obejmowała już 3 oddziały, mimo, że planowane rozpoczęcie zajęć to 2 styczeń 2012r i dlatego od 2 stycznia do przedszkola w Igołomi będzie uczęszczać 75 dzieci.