Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

Przygotowania do budowy Sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach rozpoczęły się w styczniu 2003 r., kiedy to na terenie szkoły miało miejsce spotkanie ówczesnych władz gminy i radnych, sołtysów wsi Wawrzeńczyce, Złotniki, Stręgoborzyce, Żydów, Wygnanów, Rudno Górne i Dobranowice, społeczności lokalnej oraz nauczycieli ze szkoły w Wawrzeńczycach.

Spotkanie zorganizowali dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach mgr inż. Henryk Jończyk oraz kierownik Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach mgr Beata Sonik-Marchewka. Na spotkaniu przedstawiciele społecznego komitetu rozbudowy szkoły (obecnego skrzydła gimnazjalnego) przedstawili projekt wówczas przyjęty do realizacji. Przewidywał on także budowę drugiego podobnej wielkości skrzydła po stronie północnej, a które zawierać miało salę gimnastyczną. Po bliższej analizie, głównie z powodów ochrony przeciwpożarowej (droga p-poż), stwierdzono, iż sala gimnastyczna musi być budowana jako przedłużenie obecnego budynku. Samorząd Gminy obiecał rozpoczęcia działań w tym kierunku. Na drugim spotkaniu powołany został do życia Społeczny Komitet Pomocy Szkole w Wawrzeńczycach. W dniu 14 kwietnia 2003 roku po burzliwej sesji, na której wnoszono argumenty za salą o rozmiarach minimalnych (12x24 metry), a salą o rozmiarach 18x36 metrów, przyjęto rozwiązanie pośrednie, czyli wymiary 15x30 metrów. Chyba najbardziej na wyobraźnię oddziaływującym argumentem okazały się słowa dyrektora GCE w Wawrzeńczycach, który wyliczał: "w szkole jest 15 oddziałów, przy 4 godzinach wychowania fizycznego tygodniowo, trzeba zorganizować 60 godzin wf tygodniowo. Przeliczając to na 5 dni, to dziennie będzie się odbywać 12 godzin zajęć wf, czyli równocześnie muszą odbywać się zajęcia dla dwóch oddziałów. Przy rozmiarach większej Sali gimnastycznej można ją dzielić na pół specjalną kotarą i w ten sposób przeprowadzać zajęcia wf dla wszystkich uczniów. Co ma szczególne znaczenie w sezonie jesienno-zimowym!" Uchwałą nr VI/63/2003 Rada Gminy podjęła decyzję o projektowaniu sali gimnastycznej w Igołomi oraz w Wawrzeńczycach. W czerwcu 2003 roku rozpoczęły się prace projektowe. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla obu sal gimnastycznych wraz z uzyskaną decyzją na budowę wygrało biuro projektowe z Nowego Brzeska, które prowadził Pan Wiesław Lewandowski. Prace nad projektami zostały zakończone we wrześniu 2003 roku. W pierwszych dniach listopada Gmina uzyskała decyzję na budowę sal gimnastycznych w Igołomi i Wawrzeńczycach. W międzyczasie, w sierpniu druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Wawrzeńczyc, Stręgoborzyc, Złotnik i Żydowa przy pomocy ciężkiego sprzętu Pana Leszka Bętkowskiego wyburzyli "przybudówkę". Niestety w dniu 18 listopada 2003 roku w tragicznym wypadku na drodze krajowej 79 w miejscowości Wawrzeńczyce zginął projektant Pan Wiesław Lewandowski. W dniach między 10 XI 2003, a 20 XII 2003 Firma BYCZBUD (Aleksandra Byczka) wykonała fundamenty pod salę gimnastyczną w Igołomi i Wawrzeńczycach. Koszt wykonania fundamentów to 316.000,00 zł. Pierwszy wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej złożono w lutym 2004r. Przyznana kwota dofinansowania uznana została przez ówczesną Radę Gminy za niewystarczającą i do realizacji inwestycji nie przystąpiono. W 2005r. Marszałek Województwa Małopolskiego jeszcze raz przyznał dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 440.000,00 zł. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2005-2007. Całkowita wartość środków inwestycyjnych związanych z realizacją budowy sali gimnastycznej wynosiła 2.047.200,00 zł.(razem z fundamentami). Nakłady inwestycyjne sfinansowane zostały z następujących źródeł:
- środki własne w wysokości 1.607.200,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 440.000,00 zł.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "STALBET" Sp. Jawna Józef Ralski, Józef Sady, Kraków ul. Mrozowa 5. Plac budowy został przekazany wykonawcy 13 października 2005r. protokołem zdawczo - odbiorczym. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem o wymiarach 15 x 30 powstała zgodnie z projektem budowlanym, o pow. areny 450m, pow. zabudowy 834m, pow. całkowitej 1152 m, pow. użytkowej 1047m, kubaturą 6175m, widownią na 100 miejsc. Aby sala gimnastyczna mogła być oddana do użytkowania przez młodzież i mieszkańców profesjonalne wyposażenie sali gimnastycznej o wartości 50.000,00 zł zakupiło Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Wawrzeńczycach. Wójt Gminy zakupił tablicę wyników, nagłośnienie na sali oraz ławki na trybunach i zabudowę kaloryferów za kwotę 30.000,00 zł. Sala gimnastyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, a także dla wszystkich chętnych. Obiekt jest wyposażony w pełne zaplecze socjalne i sanitarne, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazdy i sanitariaty. Obiekt przystosowany jest do organizacji zawodów sportowych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym i powiatowym. Odbiór końcowy obiektu sali gimnastycznej rozpoczął się 26.04.2007r. Jednak ze względu na usterki uniemożliwiające oddanie obiektu do użytkowania zakończony został po ich usunięciu w dniu 06.06.2007r. Po przesłaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (między innymi protokołu z kontroli Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, itp.) w dniu 20 lipca 2007 roku na sali gimnastycznej pojawili się przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którzy wydali decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania.