Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Poseł Jarosław Gowin

Poseł do Sejmu RP 
Jarosław Gowin
Honorowym Obywatelem Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
W dniu 5 lipca 2011 r. Rada Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Uchwałą Nr X/91/2011 nadała Panu Posłowi Jarosławowi Gawinowi tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce" jako najwyższe wyróżnienie i uznanie. 


Wręczenia Aktu Nadania tytułu dokonali w dniu 1 września 2011 r. : 
Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce podczas IV Małopolskiego Święta Warzyw na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. 
W Akcie nadania tytułu czytamy: 
"Z potrzeby utrwalenia w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń Osób Zasłużonych, ludzi związanych z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce oraz uznania Ich wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, dla kraju i świata". 
Uzasadnienie wyróżnienia: 
Nadaje się tytuł za szczególne zasługi dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, za wieloletnie skuteczne podejmowanie przedsięwzięć służących promocji gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego oraz działania zmierzające do zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 
Pan Jarosław Gowin swoją postawą wspiera działania władz samorządu Gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej między innymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki wsparciu w gminie zrealizowane zostały bardzo ważne inwestycje: 
- rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o salę gimnastyczną, przedszkole i infrastrukturę towarzyszącą
- zrealizowano II etap wodociągowania gminy (30 km sieci i 360 przyłączy) 
- wykonano kapitalny remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji. 
Pan Jarosław Gowin swoim działaniem skutecznie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki jego pomocy wybudowano chodnik przy drodze krajowej nr 79. 

Biografia 
Jarosław Adam Gowin urodził się 4 grudnia 1961 w Krakowie - polski publicysta, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od 2011 do 2013 minister sprawiedliwości, założyciel i prezes Polski Razem, przewodniczący klubu poselskiego Sprawiedliwa Polska. 

Wykształcenie i działalność zawodowa 
Jest synem Ludwika i Aliny Gowinów. Jego rodzice po wojnie działali w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość". 
Jarosław Gowin uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Przez dziewięć lat był bramkarzem w piłkarskim klubie Czarni 1910 Jasło. Studiował historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na uczelni był szeregowym członkiem "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów[2]. Studiując w Krakowie, brał udział w wykładach w Dominikańskim Duszpasterstwie Akademickim "Beczka". Tam poznał Jana A. Kłoczowskiego, Macieja Ziębę, jak również osoby z kręgu Jerzego Turowicza. 
W latach 80. Jarosław Gowin przebywał w ramach stypendium na Uniwersytecie Cambridge. Poznał się tam z profesorem Zbigniewem Pełczyńskim. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Następnie był zatrudniony w Społecznym Instytucie Wydawniczym "Znak". W latach 1994-2005 pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawanego przez Instytut miesięcznika "Znak". Zasiadał też w zarządzie wydawnictwa. 
W 2001 w Instytucie Studiów Politycznych PAN uzyskał stopień naukowy doktora rozprawą zatytułowaną Kościół w czasach wolności 1989-1999. Promotorem pracy był profesor Wojciech Roszkowski. 
Jarosław Gowin jest autorem książek, m.in. analizy sporów ks. Józefa Tischnera o Kościół pt. Religia i ludzkie biedy. Razem z Manfredem Spiekerem napisał Zaangażowanie czy defensywa - Katolicy w życiu Polski i Niemiec. Razem z Dorotą Zańko współtworzył wywiady rzeki z arcybiskupem Józefem Życińskim (Niewidzialne światło) oraz z ks. Józefem Tischnerem, (Przekonać Pana Boga). Napisał kilkaset artykułów filozoficznych, politologicznych, recenzji i wspomnień. W latach 90. zajmował się problemami Kościoła katolickiego w Polsce oraz pontyfikatem Jana Pawła II. Należy do pomysłodawców "Dni Tischnerowskich" i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Zorganizował mający służyć studentom fundusz stypendialny "Józek Szkolny", współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia hospicjów i domów samotnych matek oraz ze stowarzyszeniem "U Siemachy" w ramach programu przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży. Był współtwórcą i od 2003 do 2011 rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Jest członkiem rady patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. 

Działalność polityczna 
W 1990 Jarosław Gowin związał się z założonym przez Aleksandra Halla Forum Prawicy Demokratycznej, później był przez kilka lat związany ze środowiskiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Nie należał jednak do żadnej z tych partii. 
W 2005 z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu krakowskim został wybrany do Senatu. Po rezygnacji Jana Rokity ze startu w wyborach parlamentarnych w 2007 został umieszczony na pierwszym miejscu listy PO do Sejmu, po czym wstąpił do partii. Uzyskał mandat poselski, otrzymując 160 465 głosów. Wkrótce po wyborach wszedł w skład zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej (zasiadał w nim do października 2010). W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 62 570 głosów. 
18 listopada 2011 prezydent Bronisław Komorowski powołał go na urząd ministra sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska. 29 kwietnia 2013 prezes Rady Ministrów zapowiedział odwołanie Jarosława Gowina ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Do odwołania Jarosława Gowina przez prezydenta doszło tydzień później. 
W tym samym roku Jarosław Gowin wystartował jako jedyny kontrkandydat Donalda Tuska w bezpośrednich wyborach na stanowisko przewodniczącego PO. W głosowaniu przegrał z dotychczasowym liderem, otrzymując 4114 głosów ważnych (20,42%). 9 września 2013 poinformował o opuszczeniu Platformy Obywatelskiej, zostając posłem niezrzeszonym. Rozpoczął następnie organizowanie konwencji regionalnych, uruchamiając akcję społeczną "Godzina dla Polski", z której wyłonił się ruch społeczny. W projekt zaangażowali się m.in. dwaj inni posłowie niezrzeszeni, którzy opuścili PO. Jarosław Gowin podjął także współpracę programową z gronem ekspertów oraz z partią Polska Jest Najważniejsza i ze Stowarzyszeniem "Republikanie" (założonym przez posła Przemysława Wiplera). 
7 grudnia 2013 Jarosław Gowin ogłosił powstanie na bazie ruchu społecznego "Godzina dla Polski" nowej partii Polska Razem (pełna nazwa przyjęta przez ugrupowanie to "Polska Razem Jarosława Gowina"). Objął funkcję jej prezesa. 
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 otwierał listę swojej partii w okręgu małopolsko-świętokrzyskim, jednak ugrupowanie nie osiągnęło progu wyborczego. W lipcu tego samego roku został przewodniczącym nowo powołanego klubu poselskiego Sprawiedliwa Polska, skupiającego posłów Polski Razem i Solidarnej Polski.