Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W IGOŁOMI-WAWRZEŃCZYCACH OSTATNIEGO W KADENCJI 2011-2015

W dniu 11.04.2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach w kadencji 2011-2015.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Andrzej Knapik witając członków ustępującego zarządu, zaproszonych gości. Przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. W dalszej części Prezes Andrzej Knapik omówił krótko organizację i przebieg zebrań sprawozdawczo-wyborczych, jakie odbyły się w miesiącach styczeń-luty-marzec w poszczególnych OSP. Przypomniał, że szczegółowa informacja o zebraniach pojawiła się w IGWIE a więcej informacji można znaleźć na stronie Gminy. Nadmienił, że zebrania przebiegły sprawnie, szczególnie w zakresie wyborów nowych Zarządów OSP i Delegatów na Zjazd. Z kolei głos zabrał Komendant Gminny Pan Jan Dzięga, który podsumowując zabrania zwrócił uwagę na miłą atmosferę, regulaminowe, dobre przygotowanie druhów do wyboru nowych Zarządów OSP. Komendant poinformował, że ze względu na wiek i stan zdrowia rezygnuje z pełnienia funkcji Komendanta Gminnego, podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę. Po wystąpieniu Komendanta głos zabrał Skarbnik ZOG, który poinformował, że wszystkie składki na rzecz Zarządu Oddziału Gminnego zostały uregulowane przez poszczególne OSP, a kładka na rzecz Zarządu Oddziału Powiatowego wpłacona terminowo. Prezes Andrzej Knapik poprosił, aby Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia książki Skarbnika i przedłożyła protokół z kontroli, a także przygotowała protokół z kadencji na Zjazd. Kolejnym punktem była dyskusja w temacie organizacji Gminnych Zawodów sportowo-pożarniczych wstępnie zaplanowanych na dzień 28 czerwca 2016 r. Temat zawodów budzi wątpliwości, zdania w jednostkach są podzielone, w związku z faktem, że w miesiącu lipcu br. w pobliżu odbędą się Światowe Dni Młodzieży, tak więc jednostki będą w tym czasie mocno zaangażowane w to wydarzenie, a niektóre należące do KSRG będą wręcz wyłączone z dyspozycji Wójta Gminy, pozostając w ciągłej gotowości pod zwierzchnictwem Komendanta Miejskiego PSP. Prezes zaproponował, a Komendant Gminny przychylił się do pomysłu, aby temat organizacji i przeprowadzenia zawodów pozostawić nowemu Zarządowi Oddziału Gminnego. Jednocześnie Komendant  zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku została zakupiona pompa i jego zdaniem zawody powinny się odbyć. Z kolei Skarbnik Pan Stanisław Wilkosz zasugerował, aby z uwagi na nadmiar różnego rodzaju wydarzeń i imprez zawody zostały odwołane, ale również zgodził się z propozycją aby ostatecznie zadecydował nowo wybrany Zarząd. W temacie zawodów głos zabrał również Wójt Gminy. Jego zdaniem zawody powinny się odbyć, dodał, że została podpisana umowa z Aeroklubem Krakowskim na dzierżawę terenu m.in. pod zawody. Podsumowując Prezes Andrzej Knapik pozostawił sprawę organizacji zawodów w decyzji nowego Zarządu. Następnie poinformował zebranych o wnioskach jakie z Urzędu Gminy zostały złożone do programów BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA oraz MAŁOPOLSKIE REMIZY. Z programu Bezpieczna Małopolska zaplanowano zaopatrzenie OSP w następujący sprzęt i ubrania bojowe: 1. OSP Żydów – 3 kpl. odzieży ochronnej do działań bojowych, 2. OSP Dobranowice - 2 kpl. odzieży ochronnej do działań bojowych, 2 radiotelefony z zestawem podhełmowym, 3. OSP Tropiszów – węże pożarnicze 3 szt. W52, 3 szt. W75, 3 szt. W110, 4. OSP Igołomia-Zofipole - węże pożarnicze 3 szt. W52, 3 szt. W75, 3 szt. W110, OSP Stręgoborzyce - węże pożarnicze 5 szt. W52, 5 szt. W75. Z programu Małopolskie Remizy planuje się zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stręgoborzyce (kostka brukowa, miejsca postojowe oraz roboty towarzyszące) oraz dodatkowo z WFOŚiGW termomodernizację ścian i stropu z częściową wymianą stolarki zewnętrznej. W dalszej części posiedzenia ustalono termin zjazdu zwyczajnego oraz podjęto uchwałę w tym temacie. Na wstępie Prezes odczytał listę wybranych delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego. Termin zjazdu został ustalony na dzień 20 maja 2016r. na godzinę 9.00 w siedzibie OSP w „Domu u Palucha” w Igołomi. Prezes poinformował zebranych, że zgodnie z projektem uchwały jest możliwość uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Gminnego o 20% składu osobowego tj. o 3 osoby. Po odczytaniu treści druhowie jednogłośnie przyjęli uchwałę wraz z załącznikiem. Z kolei głos zabrał Z-ca Wójta Gminy Pan Henryk Jończyk, który jako koordynator Światowych Dni Młodzieży z ramienia gminy, poinformował, że już 29 maja w Dobranowicach odbędzie się Gminny Festiwal Dni Młodzieży. Organizatorami jest Komitet Parafii oraz OSP Dobranowice wraz ze Stowarzyszeniami. Będzie to impreza jednodniowa zarówno dla młodzieży jak i całych rodzin. Zaznaczył że najbardziej w organizację i zabezpieczenie festiwalu będzie zaangażowana OSP z Dobranowic, prawdopodobnie przy pomocy należącej do tej samej Parafii sąsiadującej OSP z Rudna Górnego. Następnie Z-ca Wójta przybliżył problemy organizacyjne zaplanowanych na koniec lipca 2016r. ŚDM. Podkreślił, że będzie to ogromne wydarzenie, szacuje się, że weźmie w nim udział około 2,5 mln ludzi, a na dzień dzisiejszy około 600 tys. pielgrzymów jest już zarejestrowanych. Parafii Dobranowice przypisano 350 pielgrzymów. Pielgrzymi będą również zakwaterowani w GCE w Igołomi i Wawrzeńczycach, w rezerwie jest zgłoszona remiza OSP w Złotnikach. Pozostałe obiekty nie spełniają nałożonych norm. W miejscowości Pobiednik Wielki na terenie lotniska planowane jest zorganizowanie biwakowego miasteczka dla pielgrzymów. Jest to duże obciążenie zwłaszcza dla dróg gminnych. Pan Henryk Jończyk poinformował, że będzie potrzebna pomoc druhów, aby mieszkańcy Gminy mogli normalnie funkcjonować w tych dniach. Na koniec  zwrócił uwagę, że 20 lipca przyjadą do Igołomi pielgrzymi (tzw. Pielgrzymka 7 Aniołów), skąd wyruszą na ŚDM na Błonia do Krakowa. Będzie to około 200 osób. W temacie ŚDM Pan Andrzej Knapik zwrócił się do druhów z prośbą o pomoc w ustawieniu znaków drogowych, regulujących ruch na drogach gminnych w czasie ŚDM (oznakowanie dot. głównie zakazu przejazdu autokarów niektórymi, nieprzystosowanymi bądź „ślepymi” drogami wewnętrznymi). Prezes przekazał druki dla Skarbników OSP na których od bieżącego roku należy składać rozliczenia i zeznania do Urzędu Skarbowego (rachunek zysków i strat). Poinformował o możliwości zorganizowania spotkania Skarbników OSP z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Proszowicach, w celu objaśnienia i instrukcji wypełniania rozliczeń. Prezes przedstawił również oferty jakie wpłynęły z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ze względu na koszty, jak i posiadane dotychczasowe wyszkolenie ustalono ograniczenie liczby chętnych, tj. po dwóch druhów z tzw. jednostek wspierających i po trzech z tzw. jednostek wiodących. Poinformował również, że można jeszcze złożyć skierowania na szkolenie podstawowe, jest  jeszcze kilka wolnych miejsc. Prezes wystosował pismo do Komendanta Miejskiego PSP z prośbą, aby część teoretyczna odbyła się  na terenie Gminy, a praktyczna w JRG 4.

Na koniec Prezes ZOG ZOSP złożył serdeczne podziękowania za owocną współpracę w minionej kadencji Wójtowi Gminy, Zastępcy, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim Członkom Zarządu Oddziału Gminnego –wręczając pamiątkowe strażackie upominki. Z kolei Sekretarz ZOG z Komendantem Gminnym w imieniu swoim i całego Zarządu Gminnego wręczyli Prezesowi ZOG ZOSP Andrzejowi Knapikowi pamiątkową statuetkę i kwiaty w podziękowaniu za pełnioną społecznie funkcję, trud, niezawodną pomoc, wsparcie, kierowanie działalnością straży na terenie gminy.

Podziękowania skierowane do Prezesa, Komendanta Gminnego OSP, Prezydium i całego Zarządu Gminnego OSP połączone z krótkim podsumowaniem kadencji wygłosili również kolejno: Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot i Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk.