Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE W OKRESIE ZIMOWYM 2023/2024

Wykonawcy zajmujący się zimowym utrzymaniem dróg:
Droga krajowa nr 79 Sandomierz-Kraków:
(Całodobowe dyżury przy zimowym utrzymaniu)
KONSORCJUM FIRM ReDrog s.c. Bożena Krzyżak & Wojciech Krzyżak, 32-862 Porąbka Iwkowska
kom. 723-904-549 tel. 14 651-37-47
Punkt Informacji Drogowej GDDKiA – tel. 12 412 16 44, kom. 600 800 610

Drogi powiatowe:

Wykonawca: MAKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gdyńska 28, 31-323 Kraków

Telefon do dyżurnego ZDPK 507 098 708

Drogi gminne:

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, 32-104 Koniusza, Piotrkowice Małe 97, tel. 12 386 21 87, kom. 603 462 635, 607 979 504

tel. Urząd Gminy w Wawrzeńczycach 12 287 40 03, 12 287 40 07 wew. 113

Kolejność zimowego utrzymania dróg:

Kolejność jest uzależniona od standardu zimowego utrzymania danej drogi.

Droga krajowa Sandomierz-Kraków znajduje się w II standardzie, na terenie administrowanym przez GDDKiA Rejon Tarnów co oznacza, że od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy – jezdnia musi być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie
z poboczami utwardzonymi w przypadku śliskości pośniegowej i lodowicy do 4 godzin natomiast gołoledzi, szronu i szadzi do 3 godzin. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godzin, błoto pośniegowe oraz warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu mogą zalegać do 6 godzin.

Drogi powiatowe: utrzymywane wg standardów ZDPK

- drogi: Wawrzeńczyce – Proszowice, Igołomia – Koniusza oraz Brzostek-Tropiszów
II standard ZUD

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na całej długości - od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego o wystąpieniu gołoledzi, szronu, szadzi – jezdnia musi być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości w przypadku śliskości pośniegowej i lodowicy do 4 godzin natomiast gołoledzi, szronu i szadzi do 3 godzin. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godzin, błoto pośniegowe oraz warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu mogą zalegać do 6 godzin.

- drogi: Rudno Górne-Wawrzeńczyce oraz Glewiec-Wawrzeńczyce – III standard ZUD

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na skrzyżowaniach z drogami, odcinkach o pochyleniu większym niż 4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi -od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego w miejscach wyznaczonych o wystąpieniu gołoledzi, szronu, szadzi – jezdnia musi być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości w przypadku śliskości pośniegowej do 6 godzin natomiast gołoledzi, szronu, szadzi i lodowicy do 5 godzin. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 6 godzin, zaspy, języki śniegowe powodujące utrudnienie dla samochodów osobowych mogą zalegać do 6 godzin.

Drogi gminne w zależności od klasy i kategorii znajdują się w IV, V bądź VI standardzie utrzymania.

-IV standard jezdnia ma być odśnieżona na całej szerokości, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, śnieg luźny, zaspy i gołoledź powinny być usunięte do 8 godzin, lodowica do 5 godzin,

-V standard nawierzchnia jezdni powinna być odśnieżona, a w miejscach zasp powinien być odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, ponadto jezdnia powinna być posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, śnieg luźny powinien być usunięty do 16 godzin a zaspy do 24 godzin,

-w IV i V standardzie dopuszcza się również przerwy w komunikacji do 8 godzin,

-VI standard jezdnia może być zaśnieżona jednakże prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, a występujące zaspy winny zostać zlikwidowane do 48 godzin.

Chodniki:

Odśnieżanie chodników należy do właścicieli posesji do których przylega chodnik. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” przyjętego Uchwałą Rady Gminy – właściciele zobowiązani są do regularnego odśnieżania i utrzymania chodnika w czystości.