Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym

Atak terrorystyczny to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub ich własności, w celu: zastraszenia, przymuszenia, okupu.

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska i inne. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację. Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego, powiadom Policję. Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

 

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy zwracać uwagę na:

- osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. lotniska, stacje metra, dworce kolejowe, obiekty sportowe, centra handlowe, miejsca kultu religijnego),

- częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach,

- nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów,

- nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

 

W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zawsze warto zachować czujność, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajduje się duża liczba ludzi, np. w trakcie zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych.

 

Co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym:

- podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, sprawiające wrażenie, że znajdują się pod działaniem narkotyków, ubrane nieadekwatnie do pory roku, próbujące zostawiać pakunki w miejscach publicznych).

- pozostawione bez opieki w miejscach publicznych przedmioty typu teczki, paczki i pakunki,

- podejrzana zawartość przesyłki bez danych i adresu nadawcy bądź od nadawcy lub z miejsca, z którego się jej nie spodziewamy,

- Samochody, a zwłaszcza furgonetki pozostawione poza wyznaczonymi miejscami np. w bliskim sąsiedztwie kościołów, miejsc organizowania imprez masowych, zawodów sportowych lub zgromadzeń.

 

Należy uważnie obserwować otoczenie, zwracać uwagę na nietypowe zachowania osób lub przedmioty pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych! W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, nie podejmuj samodzielnie żadnych działań.

 

Stosuj się do następujących zasad:

- w przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadom służbę ochrony obiektu lub jego administratora oraz Policję.

- nie rozpowszechniaj informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki.

- nie próbuj obezwładniać podejrzanych osób (dyskretnie je obserwuj i staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).

 

Zgłaszając informację o zagrożeniu należy podać następujące dane:

- swoje nazwisko oraz numer telefonu.

- rodzaj zagrożenia i wskazujące nań przesłanki (podejrzane osoby, pozostawiony bez dozoru pakunek, informacja przekazana przez inną osobę).

- adres zagrożonego obiektu, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów lub zjawisk (np. pojawiające się nagle u wielu osób podrażnienia oczu i dróg oddechowych).

 

 

ZAMACHY TERRORYSTYCZNE Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH

 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, natomiast broń palna jest skierowana przez terrorystę lub pospolitego przestępcę w konkretną osobę; porywa się też określonego człowieka.

 • Nie bagatelizuj, nie lekceważ informacji o zagrożeniu incydentembombowym.
 • Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków.
 • Nie pozostawiaj własnego bagażu bez opieki.
 • Każdy przedmiot z którego wystają przewody, wydobywa się gaz, płyn, zapach, dźwięk, wysypuje się proszek, albo jeśli widzisz, że został po zostawiony przez szybko oddalającą się osobę, wrzucony do pomieszczenia lub pojazdu uznaj za podejrzany.
 • Nie dotykaj, a tym bardziej nie przemieszczaj podejrzanych pakunków.
 • Jeśli widzisz „bombę”, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. Nie używaj w jej pobliżu telefonu komórkowego, odbiorników fal radiowych, itp.
 • Zachowaj spokój.
 • Poinformuj wszystkich przebywających w pobliżu o zagrożeniu, jednocześnie starając się nie wywoływać paniki.
 • Poinformuj Policję lub/oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danego obiektu.
 • Do czasu przybycia Policji w miarę istniejących możliwości zabezpiecz zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.
 • Jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udaj się do wyjścia poza strefę zagrożoną.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją więc bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.
 • Pamiętaj! Najważniejsze jest ratowanie życia, a nie mienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEJRZANA PRZESYŁKA

 

Przesyłka z urządzeniem wybuchowym

 

W przypadku podejrzanej przesyłki zwróć uwagę na:

- grubość większą niż 3 mm,

- wagę od 40 do 220 g,

- zbyt duży ciężar jak na swój rozmiar,

- zniekształconą powierzchnię,

- fakt skierowania przesyłki nieznanego nadawcy bezpośrednio do danej osoby, np. z dopiskiem „do rąk własnych” lub „otwierać osobiście przez adresata”,

- zbyt dużą wartość naklejonych znaczków,

- słyszalny metaliczny dźwięk podczas poruszania listem,

- tłuste plamy na kopercie lub opakowaniu,

- zapach migdałów, marcepana, myszy, chemikaliów,

- małe otwory/nakłucia w kopercie lub opakowaniu,

- wystające odcinki drutów lub klamerek,

- mocne opakowanie,

- nieznanego nadawcę,

- uszkodzenie przesyłki

 

Jeśli otrzymałeś podejrzaną przesyłkę:

- nie dotykaj jej! Przesyłki nie wolno otwierać, ściskać ani deformować,

- jeśli wziąłeś już ją do ręki to odłóż delikatnie kładąc na gładkiej powierzchni,

- oddal się na odległość minimum 10 m, a w przypadku pomieszczenia po prostu je opuść,

- bezzwłocznie powiadom Policję,

- po przybyciu właściwych służb stosuj się bezwzględnie do ich zaleceń.

 

 

Przesyłka z podejrzaną zawartością w formie płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana, itp.)

 

Jeśli otrzymałeś podejrzaną przesyłkę:

- Nie dotykaj jej! Przesyłki nie wolno otwierać ani wąchać.

- Zamknij okna, wyłącz systemy wentylacji i klimatyzacji by nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu.

- Jeśli podejrzana przesyłka jest uszkodzona przykryj ją delikatnie.

- Opuść pomieszczenie zamykając je tak, aby nikt nie wszedł.

- Nie jedz, nie pij, nie pal papierosów.

- Jeśli możesz, ustal osoby, które miały kontakt z przesyłką – zgromadź je w jednym pomieszczeniu i zadbaj, aby się z nikim nie kontaktowały do czasu przybycia służb.

- Po przybyciu właściwych służb stosuj się bezwzględnie do ich poleceń.

- Powiadom Policję.

- Umyj dokładnie ręce.

 

KIEDY ZOSTANIESZ ZAKŁADNIKIEM TERRORYSTÓW

 

Przestrzegaj następujących wskazówek:

- Jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu gdzie się znajdujesz – nie uciekaj, przyjmij, jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną.

- Staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą – to wzbudza agresję.

- Nie odwracaj się tyłem do terrorysty.

- Wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi – odpowiadaj po dłuższym namyśle.

- Nie stawiaj oporu.

- Nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny.

- Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z konkretnymi ludźmi – człowiekiem (personifikacja).

- Staraj się zachować spokój, znajdź postawę pośrednią między agresją, pasywnością i uległością.

- Nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów (poprzez np. dyskutowanie, częste zadawanie pytań, gwałtowne ruchy, obelgi, obraźliwe zwroty).

- Pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otworzenia torby.

- Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste.

- Jeżeli jest to możliwe usuń /wyrzuć niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji zawodowej, które mogą spowodować agresję u terrorystów.

- Stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od terrorystów wody, posiłku, opatrunku, możliwość skorzystania z toalety, udzielenie pomocy innej osobie), realizuj je i wyznaczaj kolejne.

- Stawiaj sobie przyszłe cele – co będziesz robił po uwolnieniu, uzasadniające wolę przeżycia.

- Staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśl pozytywnie.

- Staraj się dbać o higienę osobistą.

- Pamiętaj, wśród innych zakładników może być osoba współpracująca z terrorystami.

- Nie ujawniaj własnych obaw i innych słabych punktów – kontroluj swoje reakcje.

- Nie blokuj drogi ucieczki terrorystów.

- Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – może to pomoc organom ścigania w dalszych działaniach.

 

Pamiętaj! Twoim zadaniem jest przetrwanie!

 

POSTĘPOWANIE W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNEJ

 

- Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę.

- Połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.

- Nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów.

- Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniu, nawet jeżeli będą gwałtowne i nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub dyskusją.

- Nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów łzawiących.

- Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, nie zatrzymuj się na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych.

- Odpowiadaj na pytania funkcjonariusza (przedstaw się i odpowiedz jak znalazłeś się na miejscu zamachu), bądź jednak przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.

 

Pamiętaj! Wszystkie czynności wykonywane przez zespół antyterrorystyczny prowadzone są dla twojego bezpieczeństwa. Staraj się uspokoić – akcja antyterrorystyczna wywołuje zamieszanie i panikę oraz szok zakładników.