Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Podsumowanie działań Ekodoradców w 2022r.

Ekodoradcy w Urzędzie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce zatrudnieni są od 1.05.2020r. Dofinansowanie stanowisk pracowniczych pochodzi z Projektu EKO-TEAM finansowanego w 90% ze środków instrumentu finansowanego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

W terminie 1.04.2022r – 30.12.2022r. zostały wykonane następująco inwestycje:

 • Wymiana źródeł ciepła – 101

 • Termomodernizacja budynków – 49

 • Odnawialne Źródła Energii – 3

Przebieg roku 2022 z ekodoradcami

 • 19 lutego 2022 r. przeprowadzone zostało spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówione zostały zasady programu „Czyste Powietrze”.

 • 16 lutego 2022 r. zorganizowane zostało spotkanie z sołtysami podczas którego opisana została dokładnie praca Ekodoradcy Gminnego. Sołtysi zostali poinformowani o zasadach wymiany źródeł ciepła oraz o terminach wynikających z zapisów uchwały antysmogowej. Przedstawione zostały rodzaje dofinansowań do planowanych przez mieszkańców inwestycji. Przekazano również ulotki dot. wymiany kopciuchów.

 • 22 kwietnia 2022 r. z okazji Dnia Ziemi przy Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach zorganizowana została akcja wymiany plastikowych nakrętek na sadzonki drzew. Podczas akcji rozdano 200 szt. sadzonek drzew oraz udało się zebrać blisko 500 kg plastikowych nakrętek, które zostały przekazane na wsparcie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnej Marysi z Mniszowa Kolonii.

 • „Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę!” W związku z okazji Dnia Ziemi oraz w ramach udziału w akcji organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę! 2022” dzieci z szkół z terenu Gminy udały się na wycieczki krajoznawcze w celu posprzątania terenów zielonych. Akcja została przeprowadzony wraz z gminnymi ekodoradcami.

 • Dnia 11.06.2022 r. na sali konferencyjnej Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne dla mieszkańców chcących poznać szczegółowe zasady Programu Czyste Powietrze.

 • Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu oraz zainteresowaniu mieszkańców na Odnawialne Źródła Energii zorganizowała dwa spotkania w 17.10.2022r. oraz 19.10.2022r., podczas których mieszkańcy mieli możliwość uzyskać informacje dotyczycące pozyskania dofinansowania na pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną oraz magazyny energii. W listopadzie rozpoczął się nabór ankiet oraz podpisywanie umów na wykonanie inspekcji na posesjach osób zainteresowanych. W spotkaniu brali udział również ekodoradcy aby mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać z nimi oraz skorzystać z ich porady.

 • Konkurs plastyczny "Moja EKO-Gmina przyszłości!" zorganizowany w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza 14 listopada. Tematem pracy konkursowej było wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej moją ekologiczną Gminę marzeń.

 • Popołudnie z ekodoradcą – 13.12.2022r. zostały zorganizowane indywidualne konsultacje z gminnymi ekodoradcami, podczas których mieszkańcy mieli możliwość uzyskać informacje dot. zasad programu „Czyste Powietrze”, dowiedzieć się w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie, jakie inwestycje należy wykonać w ich budynku oraz jak poprawnie skompletować dokumenty do rozliczenia wraz z złożeniem wniosku o płatność.

 

Program „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Do programu „Czyste Powietrze” za pośrednictwem ekodoradców zostało złożonych:

• Wniosków o dofinansowanie - 101

• Wniosków o płatność - 110

• Szereg dokumentów dot. zwrotów dokumentacji i faktur, przygotowania aneksów oraz uzupełnień związanych z wnioskami o dofinasowanie oraz płatność.

 

 • Realizacja rządowego programu CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce według stanu na dzień 30.09.2022 r. przedstawia się następująco:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 536

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 211

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 909 183,70 zł

 

 • W I kwartale 2022r. Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce zajęła 7 miejsce w Polsce pod względem złożonych wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”. (Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej danych o liczbie wniosków do programu "Czyste Powietrze" złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w danym kwartale. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.)

 • Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce jest w czołówce gmin Małopolski pod względem składania wniosków do programu „ Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 • Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce otrzymała gratulacje z rąk Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za uzyskanie jednej z najbardziej aktywnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie dbałości o klimat, ochronę, środowiska i wartości ekologiczne dla całego regionu. Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce należy do cenionego grona wyróżnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liderów programu „Czyste Powietrze” w skali województwa małopolskiego.

Programy z jakich można otrzymać dotacje w roku 2023

 

 1. „Wymiany źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce – etap II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 2. Wymiany pieców węglowych realizowanego przez Gminę Igołomia - Wawrzeńczyce przyjętym Uchwałą Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 30.04.2019 Nr VI/53/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 3804.

 3. Rządowy Program „Czyste Powietrze”

 4. Program Mój Prąd

 5. Program Moje ciepło

 6. Ulga termomodernizacyjna

 

Ekodoradca pomoże

W 2023r. serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wymianą pieca, przeprowadzeniem termomodernizacji budynku (ociepleniem ścian zewnętrznych, ocieplaniem stropu poddasza, wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej) lub montażem Odnawialnych Źródeł Energii. Ekodoradcy przedstawią dokładnie zasady programów dotacyjnych, pomogą złożyć wniosek oraz skompletować niezbędną dokumentacje do rozliczenia inwestycji.

Uwaga! Przypominamy, że ekodoradcy służą pomocą w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia wniosku o płatność w każdej wersji programu „Czyste Powietrze”!    

 

Szczegóły znajdziecie Państwo u ekodoradców tj. Karolina Łada oraz Magda Tworzydło
tel. 12 287 40 03 wew. 105; tel. 668 390 562,
e-mail: ekodoradca@igwa.pl,
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57, p. 17.