Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

„Remont drogi gminnej nr 600059K – Wawrzeńczyce III odcinek w km 0+008,8-1+236,1 w miejscowości Wawrzeńczyce, Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce”

Całkowity koszt realizacji zadania (brutto) – 943.218,49zł, Koszty kwalifikowalny realizacji zadania (brutto) – 899.860,38zł.  Wnioskowana kwota dofinansowania 584.909,00zł. Procentowy udział dofinansowania w koszcie kwalifikowalnym zadania – 64,99997%

Wykonawca zadania: PRODIM Oskar Niezabitowski z Krakowa,

Zadanie dotyczy odcinka o długości 1,227 km obejmującego nieruchomości nr 2567/2, 2562/3, 2563/2, 2596 w obrębie miejscowości  Wawrzeńczyce.

Zakres zadania obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, warstwa ścieralna nawierzchni  mineralno –bitumicznej jezdni, utrwalenie poboczy, prace zabezpieczające skarpę płytami ażurowymi typu „krata”, montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, pionowe oznakowanie drogowe, montaż wyświetlacza prędkości.