Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Pan dr Krzysztof Tunia „Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Tytuł został przyznany na wniosek Wójta Gminy, uchwałą Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce NR XXVI/191/2021 w dniu 27 maja 2021r. podczas sesji Rady Gminy za popularyzację wiedzy o Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, ratowanie pamiątek kultury narodowej od zapomnienia, promocję Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w dziedzinie nauki i kultury,jako najwyższe wyróżnienie i uznanie. 

Uzasadnienie wyróżnienia: 

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Gminę  Igołomia-Wawrzeńczyce 
z  Panem dr K. Tunią (z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN)

1. W  ramach  IX Małopolskich  Dni Dziedzictwa Kulturowego  przez 2 dni maja  2007 roku  szeroko udostępniony  dla zwiedzających był  Zespół Pałacowo-Parkowy w Igołomi. Obiekt odwiedziło około 3000 osób. Zwiedzaniu Pałacu towarzyszyła ekspozycja dwóch unikatowych archeologicznych zabytków: najstarszego na świecie bumerangu oraz neolitycznej wazy glinianej z najstarszym na świecie wyobrażeniem wozu. Przedmioty pochodzą z nieeksponowanych nigdzie zasobów Instytutu Archeologii i Etnologii
PANw Krakowie. Była to piękna majówka dla zwiedzających, którzy przybywali z całymi rodzinami. Rozkładali koce w parku i odpoczywali w cieniu starych drzew parkowych. Pobyt na terenie zespołu parkowo  - pałacowego uatrakcyjniały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Dobranowic, Igołomi, Złotnik i Odwiśla, które przygotowały pyszne przekąski i gorące dania. W niedzielę na schodach pałacu śpiewał Chór Carmen z Gimnazjum w Igołomi oraz grała gminna orkiestra dęta „Hejnał”.

2.  Z okazji jubileuszu 25-lecia wyniesienia na ołtarze Świętego Brata Alberta w dniu
5 grudnia 2007 r.  miała miejsce uroczystość, która rozpoczęła się sesją w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie a następnie  w Pałacu w Igołomi. Na uroczystość został przywieziony do Igołomi obraz ECCE HOMO, dzieło Adama Chmielowskiego,  które nigdy nie zostało ukończone, a jest symbolem wewnętrznych zmagań Brata Alberta, jego dojrzewania do decyzji, by życie swe całkowicie powierzyć Bogu i ludziom. Wystawie obrazu towarzyszył koncert w Pałacu w Igołomi z prawykonaniem utworu muzycznego „Tchnienie miłości”, skomponowanego do tekstów zaczerpniętych z dzieł poetyckich
i literackich Karola Wojtyły. Utwór ten został wykonany przez solistów z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz przez chór CARMEN, którego trzon stanowiły aktualne uczennice oraz absolwentki Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Igołomi.

Honorowy patronat nad wyżej wspomnianą sesją naukową objęli m.in. kardynał Stanisław Dziwisz, kardynał Franciszek Macharski, kardynał Stanisław Nagy oraz Prezydent Miasta Krakowa- Pan Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego -  Pan Karol Musioł, Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej – Pan Jan Maciej Dyduch.

Pokłosiem sesji,  było wydanie przy udziale gminy Igołomia-Wawrzeńczyce publikacji, której  redaktorem był Krzysztof Rafał Prokop i Krzysztof  Tunia SERVUS  PAUPERUM w Dwudziestopięciolecie Beatyfikacji Brata Alberta, 2008 r.

3.  W Pałacu w Igołomi w dniu 16.06.2009 r. zorganizowany został „Wieczór Albertyński” dla upamiętnienia dwudziestej rocznicy kanonizacji przez sługę Bożego Papieża Jana Pawła  Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. Honorowy Patronat objęli: ksiądz kardynał Marian Jaworski emerytowany arcybiskup Metropolita Lwowski, ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Organizatorem uroczystości była Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Oddział w Krakowie przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Podczas uroczystości miała miejsce prezentacja najnowszego tomu rocznika „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, zawierającego studium poświęcone dziejom rodzinnej miejscowości Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta: Igołomia w przeszłości odległej i bliskiej (ku drodze ku monografii historycznej).

            W 2010 roku ukazała się publikacja dokumentująca to wydarzenie, w której odnaleźć można szereg artykułów przybliżających postać św. Brata Alberta Chmielowskiego:

SERVUS PAUPERUM w Rocznicę Beatyfikacji i Kanonizacji Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, redakcja K.R. Prokop, K. Tunia, Kraków 2020

4. Przy wsparciu finansowym gminy w  2013 r. wydana została publikacja „PAŁAC W IGOŁOMI – Przeszłość i współczesność”, redaktorstwa dr  Krzysztofa Tuni.

 5.   "Kartki z dziejów Igołomskiego Powiśla", redakcja Krzysztof Tunia,  wydanie w  2020r. Praca  wydana w partnerstwie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Pracownią Archeologiczną Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Igołomi.  W 2021 r. planowane jest drugie wydanie, poszerzone tej publikacji.

Publikacja "Kartki z dziejów Igołomskiego Powiśla", redakcji dr KrzysztofaTunito wspólne przedsięwzięcie geografów, archeologów i historyków, wielowątkowa opowieść
o wydarzeniach z różnego powodu ważnych lub takich, które dzisiaj za ważne uważamy.

„Kartki z dziejów igołomskiego powiśla” to monumentalne, bogato ilustrowane zbiorowe dzieło poświęcone dziejom skrawka Małopolski leżącego na północny-wschód od Krakowa, na zachodniomałopolskiej wyżynie lessowej. Ten obszar, znany od lat archeologom jako swoiste eldorado, zasiedlane przez kolejne grupy ludzkie począwszy od łowców-zbieraczy
z okresu paleolitu, poprzez pasterzy kultury ceramiki sznurowej, aż po twórców igołomsko-zofipolskiego centrum produkcji ceramiki toczonej na kole u schyłku okresu rzymskiego. Również w czasach historycznych odgrywał znaczącą rolę dzięki położeniu na przedpolu stolicy Małopolski. Monografia pod redakcją dr Krzysztofa Tunii, archeologa, który poświęcił badaniom tego regionu większą część swojej kariery zawodowej, oddaje aktualny stan badań nad prehistorią i historią tej części przywiśla. Walorem publikacji jest fakt, że poszczególne rozdziały pochodzą „z pierwszej ręki”: spod pióra badaczy, którzy sami prowadzili tu wykopaliska, kwerendy historyczne czy studia antropologiczne, a dziś syntetyzują ich wyniki w przystępnej dla szerokiego grona odbiorcy formie. Lekturze towarzyszy myśl o długim trwaniu – to zresztą nieuniknione, gdy w jednej książce czytamy
o strategiach przetrwania pierwszych rolników z VI tysiąclecia przed Chrystusem, innowacjach ich słowiańskich następców z VI w. po Chrystusie, nastawieniu miejscowych chłopów do Powstania Styczniowego czy stosunku ludności wiejskiej wobec okropieństw holokaustu…

6.  Cenna jest wielopłaszczyznowa  współpraca Pana dr K. Tuni ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy poprzez realizację projektów tj.  ścieżka edukacyjna w zespole Pałacowo-Parkowym w Igołomi, lekcje historii uczniów z dr Tunią w pałacu, współpraca ze stowarzyszeniami Gminne Koło LOK.

7.  Udział Pana dr Tuni w cyklu spotkań: „Nasza ziemia, ludzie, historia”,  „Wielka historia w małej ojczyźnie” organizowanych przez Stowarzyszenie KGW w Stręgoborzycach.

8. Pałac w Igołomi jest  udostępniany Urzędowi Gminy na  ważne konferencje,  przyjmowane delegacje zagraniczne i krajowe, uroczyste sesje Rady Gminy, posiedzenia Komisji Sejmiku Małopolskiego i inne.

9.  W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w niedzielę, 20 września 2020 roku w naszej Gminie odbyły się dwie aktywności – Spacer ekologiczno-historyczny po Zespole Pałacowo-Parkowym w Igołomi oraz Tour Rowerowy po gminie.

Spacer podzielony był na 3 wejścia (godz. 13:00, 14:00 oraz 15:00) – przybyłych uczestników witał Pan Henryk Jończyk – Zastępca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, następnie po parku oprowadzała zaproszonych Pani Maria Rysak – emerytowany nauczyciel z Igołomi, pomysłodawca ścieżki ekologicznej w parku, która zapoznała uczestników z otaczającą przyrodą. W drzwiach Pałacu zwiedzających witał dr Krzysztof Tunia – gospodarz obiektu, pracownik Państwowej Akademii Nauk, który oprowadził po pałacu i zapoznał z lokalną historią.

Biografa

Pan dr Krzysztof  Tunia jest archeologiem, Kierownikiem Pracowni Archeologicznej
w Igołomi Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prowadzi wiele badań archeologicznych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Małopolski
i Polski Południowej. Dr Krzysztof Tunia był uczestnikiem ekspedycji naukowych
w dorzeczu Dniestru na Ukrainie, badaczem obszarów górskich – Karpat, Alp i Andów. Był uczestnikiem badań celtyckiego osadnictwa w Alpach austriackich, badaczem wysokogórskich rejonów Ameryki Południowej – w dorzeczach andyjskich rzek Checras
i Huaura w rejonie wulkanu Coropuna w Peru oraz eksploratorem inkaskich stanowisk na  pustyni w departamencie Lima, Peru.

Pan dr Krzysztof Tunia jest uczestnikiem  licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, autorem i współautorem paruset publikacji z zakresu archeologii Europy Środkowej i Ameryki Południowej.