Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

I etap budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowany

W czerwcu 2020 r. Komisja dokonała końcowego odbioru technicznego zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”. 

Przebieg realizacji zadania:

- 27 stycznia 2017 r. Wójt Gminy  Józef Rysak i Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Mieczysław Góra  podpisują  w pałacu w Igołomi Porozumienie sprawie połączenia kanalizacji sanitarnej  gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z siecią   kanalizacji krakowskiej. MPWiK deklaruję do granicy gminy wybudowanie kolektora ściekowy

- 10 kwietnia 2018 r. gmina  po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  podpisuje  z konsorcjum firm MAJWER Sp. z o.o. z Krakowa i MAJWER Sp. z o.o. spółka komandytowa z Krakowa  umowę na zadania "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki". Koszt inwestycji: 9 734 282,13 zł.   Zakres rzeczowy obejmuje wbudowanie 4 km sieci kanalizacyjnej i 70 przyłączy. Realizacja inwestycji przebiega z problemami: brak na rynku rur kamionkowych do przepychu, wysoki poziom wód gruntowych, problemy z przewiertem w starorzeczu Wisły). Termin wykonania umowy zostaje przedłużony do 24 kwietnia 2020 r. W miesiącu czerwcu 2020 r. następuje odbiór techniczny zadania.

- w dniu 1 sierpnia 2018 r.  gmina podpisuje   umowę z Województwem Małopolskim na dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- koniec 2019 r. i początek 2020 r. gmina Kraków (MPWiK) wspólnie z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce realizują przewiert na granicy  gmin rurami o średnicy DN 400  na głębokości 2  metrów pod potokiem Kościelnickim

- miesiącach  maj-czerwiec 2020 r. firma Majwer na zlecenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wykonuje kolektor sanitarny  tłoczny o długości 348 mb składający się z dwóch rur o średnicach DN 125 i DN 250, którym  ścieki  popłyną w kierunku potoku Kościelnickiego i dalej  do gminy Kraków.

- w 2020 r. gmina wykonuje dodatkowo 9 szt. sięgaczy 

Zestawienie kosztów  poniesionych przez gminę na realizację I etapu  budowy kanalizacji sanitarnej:

 Zadania podstawowe:

- ilość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,948 km, ilość sięgaczy: 59 szt.

-  wartość zadania podstawowego: 10 120 703,00 zł.

- koszty kwalifikowane: 8 232 601,00 zł.

- dofinansowanie unijne (ZIT): 6 996 960,85 zł.

- koszty nie kwalifikowane: 1 889 102,00 zł.

Kolektor tłoczny (2 rury DN 125 i DN 250)  o długości 348 mb łączący gminę Igołomia-Wawrzeńczyce z gminą Kraków koszt: 296 246,56 zł.

Przejście rurociągiem tłocznym  DN 400 (przewiert horyzontalny)  pod potokiem Kościelnickim o długości 51 mb. Koszt: 207 009,00 zł.

Wykonanie dodatkowych 9  sięgaczy. Koszt: 147  309,59 zł.

Całkowity koszt I etapu budowy kanalizacji sanitarnej wyniósł: 10 771 128,15 zł.

            Realizowane zadanie było techniczne trudne do wykonania ze względu na utrzymujący się przez cały okres inwestycji wysoki poziom wód gruntowych oraz  napotykane trudności, przeszkody: głazy, korzenie drzew  przy wbudowywaniu rur kamionkowych metodą przepychową.

            Nasza inwestycja realizowana była równolegle z pracami   prowadzonymi  po stronie gminy Kraków  (MPWiK) aby połączyć kolektory doprowadzające ścieki do oczyszczalni „Kujawy”.