Zamówienia publiczna do 30 tyś euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP Rudno Gorne, Igołomia-Zofipole, Pobiednik Mały, Stręgoborzyce, Tropiszów, Dobranowice, Żydów ”

7 sierpnia 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) zawiadamia, że do realizacji zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP Rudno Gorne, Igołomia-Zofipole, Pobiednik Mały, Stręgoborzyce, Tropiszów, Dobranowice, Żydów ” w ramach konkursu Bezpieczna Małopolska 2019 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w procedurze „Zapytania ofertowego” Nr GK.7031.7.1.2019 na:

Czytaj więcej o: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP Rudno Gorne, Igołomia-Zofipole, Pobiednik Mały, Stręgoborzyce, Tropiszów, Dobranowice, Żydów ”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

24 lipca 2019

Wawrzeńczyce, dnia 24.07.2019r.

Znak: GK.7031.6.8.2019

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: GK.7031.7.5.2019

22 lipca 2019

Zamówienie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów w roku szkolnym 2019/2020”

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE znak sprawy: GK.7031.7.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa i częściowa rewitalizacja strefy rekreacyjno-sportowej w Złotnikach.

27 czerwca 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

10 kwietnia 2019

Wawrzeńczyce, 10.04.2019r.
Znak: SK.WAW.1.2019

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

4 kwietnia 2019

Zamawiający (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów, Tropiszów nr 212, 32-126 Igołomia) przekazuje informację z otwarcia ofert dla zadania pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tropiszów”. prowadzonego w ramach procedury Zapytania ofertowego nr 1.2019

Informacja z otwarcia ofert

27 marca 2019

Zamawiający (Ochotnicza Straż Pożarna w  Żydowie, Żydów 41, 32-125 Wawrzeńczyce) przekazuje informację z otwarcia ofert prowadzonego w ramach procedury Zapytania ofertowego nr 1.2019 dla zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SK.WAW.1.2019

26 marca 2019

Zamawiający (Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach nr 385, 32-125 Wawrzeńczyce) zaprasza do składania ofert na realizację zadanie pn. „Budowa obiektów małej architektury: siłowni terenowej z dwoma pylonami czterostanowiskowymi i zestawem sprawnościowym Apollo”.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NR SK.WAW.1.2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zamieszcza "Protokół z udzielenia zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30000 euro", którego przedmiotem

25 marca 2019

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1.2019 pn. Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tropiszów Zamawiający: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów.

18 marca 2019

Niniejsze postępowanie o udziale zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 1.2019 pn. Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tropiszów Zamawiający: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-05
Data publikacji:2016-02-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:59682