Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi”

17 września 2018

Znak: GCEIg. 271.12.2018                                                           
Igołomia, dn. 17.09.2018r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi”

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

14 września 2018

na sprzedaż:

- samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 660 stanowiącego własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

- samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 200 stanowiącego własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

Czytaj więcej o: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Dotyczy: postępowania przetargowego nr GCE.W-ce.271.1.2018 ogłoszonego w dniu 11.09.2018r. pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do GCE w Wawrzeńczycach”

17 września 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do GCE w Wawrzeńczycach”

11 września 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych - interaktywnych monitorów dotykowych do GCE w Igołomi”

7 września 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

29 sierpnia 2018

Znak: GK.271.7.2018                                                           
Wawrzeńczyce, dn. 29.08.2018r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ zadania pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

27 sierpnia 2018

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE”

27 sierpnia 2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

Czytaj więcej o: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE”

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”

21 sierpnia 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

20 sierpnia 2018

„Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17153