Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe: Wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego "Szarbia" na potoku Ropotek w miejscowości: Żydów - Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce, Szarbia - Gmina Koniusza. Wykonanie studium wykonalności ww zadania.

31 sierpnia 2020

Dotyczy: pytań do „Zapytania ofertowego” na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pn. „Szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Geogebra”, znak sprawy: GCE.W-ce.271.5.2020

18 sierpnia 2020
Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57 w imieniu, którego działa: Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce) informuje, że do przedmiotowego zamówienia wpłynęło zapytania o treści (cyt.):
Czytaj więcej o: Dotyczy: pytań do „Zapytania ofertowego” na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pn. „Szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Geogebra”, znak sprawy: GCE.W-ce.271.5.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Zakup i dostawa mebli dla GCE w Wawrzeńczycach” Nr sprawy: GCE.W-ce.271.3.2020

13 sierpnia 2020

Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach: „Zakup i dostawa mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”

30 lipca 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”

22 lipca 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi” Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020

21 lipca 2020

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”

17 lipca 2020

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi” Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020

17 lipca 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021”

17 lipca 2020

Dotyczy: wyjaśnień treści „Zapytania ofertowego” znak sprawy: GK.7031.7.1.2020 – zamówienie pn. „Rozbudowa strefy rekreacyjnej na działce 502 w miejscowości Stręgoborzyce”

15 lipca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:37486