Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UWAGA!!

18 listopada 2019

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.  „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”,

Czytaj więcej o: UWAGA!!

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

13 listopada 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Remont wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

7 października 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

25 września 2019

Znak: GK.271.10.2019                                                             
Wawrzeńczyce, dn. 25.09.2019r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

20 września 2019

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

18 września 2019

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację usługi pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” – postępowanie nr GK.271.10.2019.

Czytaj więcej o: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

12 września 2019

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” nr postępowania: GK.271.10.2019

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy i koncepcji sieci melioracji na terenie sołectwa Wawrzeńczyce I

26 sierpnia 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 lipca 2019

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi pn.: „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”

15 lipca 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:29102