Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

18 września 2019

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację usługi pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” – postępowanie nr GK.271.10.2019.

Czytaj więcej o: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

12 września 2019

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” nr postępowania: GK.271.10.2019

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy i koncepcji sieci melioracji na terenie sołectwa Wawrzeńczyce I

26 sierpnia 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 lipca 2019

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi pn.: „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”

15 lipca 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice”

9 lipca 2019

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice”

5 lipca 2019

Dotyczy: wniosku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice” – postępowanie nr GK.271.8.2019.

28 czerwca 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice”

24 czerwca 2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

14 czerwca 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:27484