Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

27 listopada 2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) informuje, że zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GK.271.11.2019 dotyczące: terminu realizacji zamówienia (przewidywany termin złożenia wniosku o uruchomienie kredytu: 19.12.2019r.) i w związku z tym wydłuża termin składania ofert w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym do dnia 03.12.2019r. do godz. 10:30.

Czytaj więcej o: Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

26 listopada 2019

Zamawiający Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce  informuje, że zamieszcza w załączeniu Uchwałę Nr XII/76/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24.10.2019r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na 2019r.

Czytaj więcej o: Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

20 listopada 2019

Zamawiający Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce  informuje, że do przedmiotowego zamówienia, wpłynęło zapytanie o treści (cyt.):

„zwracamy się z prośbą o przekazanie następujących danych finansowych:

  1. dotyczących wykonania założeń WPF na lata 2017-2018; 
  2. dotyczących posiadanych zobowiązań kredytowych i pożyczek według danych na dzień 30.09.2019r.”
Czytaj więcej o: Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak sprawy: GK.271.11.2019

UWAGA!!

18 listopada 2019

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.  „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”,

Czytaj więcej o: UWAGA!!

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

13 listopada 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Remont wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

7 października 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

25 września 2019

Znak: GK.271.10.2019                                                             
Wawrzeńczyce, dn. 25.09.2019r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

20 września 2019

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

18 września 2019

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację usługi pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” – postępowanie nr GK.271.10.2019.

Czytaj więcej o: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

12 września 2019

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” nr postępowania: GK.271.10.2019

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:34040