Igołomia-Wawrzeńczyce

Ogłoszenia

Artykuły

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1 czerwca 2020

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”, nr sprawy: GK.271.5.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych" NR SPRAWY: GK.271.6.2020

27 maja 2020

Dotyczy: zamówienia pn. „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”.

22 maja 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13 maja 2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy” znak sprawy: GK.271.3.2020

Informacja z otwarcia ofert

12 maja 2020

W postępowaniu przetargowym pn.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy”, nr sprawy: GK.271.3.2020.

8 maja 2020

Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

8 maja 2020

Zamówienie pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy”, nr sprawy: GK.271.3.2020.

5 maja 2020

„Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy”

28 kwietnia 2020

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak: GK.271.2.2020.

27 kwietnia 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Znak sprawy: GK.271.2.2020 w ten sposób, że:

Czytaj więcej o: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, znak: GK.271.2.2020.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:34212