Igołomia-Wawrzeńczyce

Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów

W dniu 28.01.2011 r Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi dla zadania "Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów".

Po kilku miesiącach oceny wniosku 12 sierpnia 2011r podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce. 
Przedmiotem inwestycji była budowa budynku Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów z siedzibą OSP, który został zlokalizowany na działce nr 82/4 w Tropiszowie. Projekt obejmował budowę II kondygnacyjnego budynku, krytego blachą. Obiekt z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o, energią elektryczną oraz gazową. Część budynku na osi północ-południe stanowi łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. Poprzez łącznik przewiduje się połączenie komunikacyjne na każdej kondygnacji istniejącego budynku szkoły z budynkiem projektowanym. Wejście do budynku od strony północnej oraz od południowej. Dodatkowo wykonano połączenia drogi z garażem OSP oraz wykonanie chodnika. 
W ramach przetargu nieograniczonego w dniu 16.01.2012r. został wyłoniony Wykonawca na w/w zadanie - Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz 33-326 Mogilno, Koniuszowa 136. 
Umowa została podpisana w dniu 31.01.2012 r - kwota zadania 1.017.183,36zł. 
Powierzchnia zabudowy - 360,06m2
Powierzchnia użytkowa - 571,47m2
Kubatura - 2340m3
Długość bud. - 30,27m
Szerokość bud. - 10,00m
Podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych co łączyło się z aneksowaniem kwoty całkowitej zadania na 1.049.468,61zł. 
Inwestycję zakończono podpisaniem protokołu odbioru robót w dniu 31.05.2013r. 
Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów przyczyni się do podniesienia standardów, poziomu i dostępności świadczonych usług kulturalno-społecznych poprzez budowę i wyposażenie budynku Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów. Podniesienie poziomu życia mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości społeczności poprzez możliwość organizowania życia społecznego w nowopowstałym budynku. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3352