Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 17.07.2013r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez Lokalną Grupę Działania Korona Północnego Krakowa złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia' w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Przedmiotem inwestycji była wymiana nawierzchni placu asfaltowego na kostkę brukową o gr. 8cm oraz wykonanie komunikacji - przejścia pieszych pomiędzy miejscami parkingowymi a wejściem głównym do budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi. Na powyższe zadanie Gmina podpisała umowę na dofinansowanie  z Samorządem Województwa Małopolskiego nr 00087-6930-UM0631009 w dniu 11.02.2014r. Całkowita wartość projektu według kosztorysów inwestorskich wynosiła 205.024,87zł w tym dofinansowanie w wysokości 133349,00zł . 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 31.03.2014r. został wyłoniony Wykonawca przedmiotowego zadania tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA Kozik Maciej Pobiednik Mały 92, 32-126 Igołomia. Wykonawca zobowiązał się na podstawie podpisanej umowy Nr ZP.272.3.2014r z dnia 14.04.2014r. do realizacji zadania za kwotę brutto 102.390,23zł. Wartość zadania po przetargu znacząco się obniżyła. Zadanie zostało wykonane terminowo do końca września 2014r. i po złożeniu wniosku o płatność Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 64 536zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3236