REMONTY W OBIEKTACH KOMUNALNYCH I REMIZACH OSP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 grudnia 2017

W 2017 roku w kilku budynkach strażackich przeprowadzono prace remontowo budowlane i instalacyjne, obejmujące zakresem miedzy innymi wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz urządzenie nowych pomieszczeń sanitarnych (łazienek). 

1) W budynku OSP Igołomia-Zofipole, w kondygnacji parteru, przystosowano kilka pomieszczeń do potrzeb działalności Koła Gospodyń Wiejskich (kuchnia, łazienka, przedsionek i magazyn). W zakres wchodziły prace ogólnobudowlane i wykończeniowe (ścianki gipsowo-kartonowe, terakota, płytki ceramiczne, malowanie), instalacyjne c.o. (kocioł kondensacyjny wiszący, grzejniki, armatura wodna, ceramika sanitarna) oraz elektryczne (rozdzielnia, licznik, wyłączniki: główny, przepięciowy, różnicowo-prądowy, gniazda wtykowe, punkty świetlne). Koszt ogólny we wszystkich trzech branżach zamknął się kwotą brutto 56.350,00 zł. Ponadto za kwotę 8.244,39 zł ze środków budżetu gminy KGW zakupiło nowe skrzydła drzwiowe oraz płytki ścienne i ceramikę sanitarną. Dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej kosztowała 4.305zł.

2) W remizie OSP Dobranowice wykonano wewnętrzną instalację gazu i centralnego ogrzewania. Zgodnie z dokumentacją projektową i wydaną przez Starostę Krakowskiego decyzją o pozwoleniu na budowę, w ramach zadania zamontowano m.in. wiszący kocioł gazowy kondensacyjny, pompę obiegową, rurociągi miedziane, grzejniki stalowe dwupłytowe, zawory, głowice, filtry. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego, a roboty zrealizowano za kwotę  brutto 40.794,66 zł.

3)  W remizie OSP Pobiednik Mały druhowie wygospodarowali część powierzchni garażu i w czynie społecznym wykonali pomieszczenia sanitarne, których dotychczas brakowało w obiekcie. Z budżetu gminy zostały zakupione jedynie materiały budowlane i instalacyjne na łączną kwotę brutto 22.685,58 zł, zaś wszystkie prace budowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) zostały wykonane nieodpłatnie przez strażaków pod przewodnictwem Prezesa Jednostki.   

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-19
Data publikacji:2017-12-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1903