Rozbudowano Dom Strażaka w Igołomi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Po wielu latach Zarząd OSP Igołomia – Zofipole doszedł do wniosku, że siedziba jednostki i jej część bojowa (garaże) powinny być zlokalizowane w tym samym miejscu, a nawet stanowić jeden obiekt. 

Dotychczas „Dom Strażaka” znajdował się w pobliżu Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi na działce sąsiadującej z budynkiem dawnego przedszkola, zaś garaże (w tym blaszak) w centrum miejscowości gdzie funkcjonuje Ośrodek Zdrowia. Obiekty dzieliła odległość ponad 0,5 km. W budżecie gminy na rok 2015 przeznaczono więc środki na budowę garaży z zapleczem, w ramach rozbudowy istniejącego „Domu Strażaka”. Staraniem Zarządu OSP Igolomia – Zofipole w roku ubiegłym powstał projekt budowlany, zaś staraniem Urzędu Gminy uzyskano ze Starostwa Powiatowego pozwolenie na budowę oraz z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie inwestycji w wys. 39.450 zł. z programu Zarządu Województwa Małopolskiego  w ramach konkursu  „Małopolskie Remizy 2015”. Zakres obejmował przebudowę i rozbudowę budynku OSP o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan., gazową, c.o.) i zewnętrznymi (przyłączenie wody, gazu i odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika). Powierzchnia zabudowy części dobudowanej – 170,9 m2, użytkowa – 155,5 m2, kubatura 920,0m3. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego było w okresie od maja do września Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUD-MA Maciej Kozik z Pobiednika Wielkiego, które zrealizowało zadanie za kwotę  277.888,88 zł.   Przy okazji uporządkowano część przyległego terenu od strony północnej i zachodniej.

Zapewne niebawem w budynku Ośrodka Zdrowia zwolni się garaż dotychczas zajmowany przez samochód strażacki i zniknie ustawiony w jego pobliżu „blaszak”, bowiem obydwa samochody mają już oddaną do stacjonowania nową siedzibę.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3204