Modernizacja dróg i budowa chodników w 2008r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na utrzymanie, remonty dróg gminnych, budowę chodników przy drodze krajowej nr 79 i dofinansowanie remontu drogi powiatowej wydatkowano kwotę: 1 988 883 zł. 

Najważniejsze zadania w 2008 r.: 
- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 w miejscowościach Złotniki i Pobiednik Wielki o dług. 1850 mb, koszt 626 477 zł. (920 mb Złotniki - 313 238 zł, Pobiednik Wielki 930 mb. 313 239 zł.) 
- położenie nakładki asfaltowa na drodze powiatowej w Żydowie o dług. 1000 mb, koszt: 220 000 zł. - udział gminy 50 000 zł. 

1. Remonty dróg gminnych poprze podwójne utrwalenie emulsją asfaltową: 
- droga nr ewid. 265 w Tropiszowie, dług. 186 m, koszt: 11 864 zł. 
- droga nr ewid. 411 w Pobiedniku Wielkim, dług. 295 mb, koszt: 18 061 zł. 
- droga nr ewid. 536/1 w Dobranowicach, dług. 155 mb, koszt: 10 617 zł. 
- droga nr ewid. 433/2 w Zofipolu, dług. 150 mb, koszt: 12 444 zł
droga nr ewid. 504/3 w Rudnie Górnym, dług. 160 mb, koszt: 11 549 zł. 

2. Remonty dróg gminnych - nawierzchnia żużlowa: 
- droga nr ewid. 417 w Pobiedniku Wielkim, dług. 400 mb, koszt: 23 791 zł. 
- droga nr ewid. 1116/2 w Igołomi, dług. 374 mb, koszt: 10 728 zł. 
- droga nr ewid. 912/2 w Złotnikach i nr ewod. 1123 w Igołomi, dług. 1170 mb, koszt: 21 578 zł. 
- droga nr ewid. 2594 w Wawrzeńczycach, dług. 275 mb, koszt: 23 771 zł. 
- droga nr ewid. 2563/2 w Wawrzeńczycach, dług. 395 mb, koszt: 16 940 zł. 
- droga nr ewid. 415/3 w Pobiedniku Wielkim i nr ewid. 443/2 w Zofipolu, dług. 585 mb, koszt: 46 984 zł. 

3. Remonty dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi z 2007 r. (I transza) za kwotę 157 224 zł., dług. 3 020 mb. 
- droga w Igołomi "Luborzyczka" od kapliczki do skrzyżowania na "Górze Złotnickiej", dług. 1 500 mb (w tym 1100 mb utrwalane emulsją) wraz z odtworzeniem rowu przydrożnego, koszt: 92 318 zł. 
- droga w Złotnikach przed "Górą Złotnicką" w kierunku wschodnim i zachodnim (nawierzchnia żużlowa), dług. 1 520 mb, koszt: 64 905 zł. 

4. Remonty dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi z 2007 r. (II transza) za kwotę 146 961 zł., dług 1 220 mb. 
- droga w Tropiszowie "Zakopane" P. Gryta, nr ewid. 409, utrwalenie emulsja asfaltową, dług. 500 mb drogi + odtworzenie rowu przy drodze na dług. 2 100 mb., koszt: 84 020 zł. 
- droga Igołomia "Luborzyczka" od kapliczki w kierunku Złotnik, utrwalenie emulsją asfaltową , dług. 720 mb, koszt: 62 941 zł. 
5. Remonty dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi z 2008 r. za kwotę 311 805 zł., dług. 3 790 mb (w tym 2 270 mb utrwalanych emulsją asfaltową) 
- droga w Dobranowicach w kierunku północnym do Więckowic, nawierzchnia żużlowa, dług. 970 mb, koszt: 102 414 zł. 
- droga w Rudnie Górnym "Rudzienko" (od drogi powiatowej do Proszowic), utrwalana emulsja asfaltową, dług. 650 mb, koszt: 36 274 zł. 
- droga w Stregoborzycach "Stefanów" - "Międzygórze", utrwalana emulsja asfaltową, dług. 1620 mb, koszt: 118 973 zł. 
- droga w Żydowie "Lizaki" o nawierzchni żużlowej, dług. 550 mb, koszt: 54 144 zł. 

6. Remonty dróg gminnych rolniczych dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za kwotę: 163 454 zł., dług. 1 330 mb
- remont drogi w Wawrzeńczycach "Kopaniny" o nawierzchni żużlowej, dług. 530 mb, koszt: 49 059 zł. 
- remont drogi w Tropiszowie "Przedewsie" o nawierzchni żużlowej na długości: 800 mb, koszt: 114 395 zł. 

Budowa chodników
Nareszcie budowa chodników wzdłuż drogi krajowej rozpoczęta!!! Całoroczne prace projektowe w roku 2007 oraz negocjacje i TRUDNE rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały zwieńczone namacalnym i widocznym gołym okiem efektem w postaci rozpoczętych prac. Przypomnijmy ze wiele spotkań się odbyło, wiele pism oficjalnych zostało wysłanych do GDDKiA w Krakowie i Warszawie. Nawet rezolucje i groŸby o blokadzie do Ministerstwa Infrastruktury. Ostatecznie, 17 czerwca 2008 GDDKiA podpisała porozumienie z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce na współfinansowanie budowy chodników w 50%, na które Gmina uzyskała na tamten czas pozwolenie na budowę. 
Przypomnijmy, że chodniki POWINNY być wybudowane w 100% przez zarządcę drogi, czyli GDDKiA. Obecnie DROGOP-2, który wygrał przetarg na budowę chodników o długości 1725 metrów w miejscowościach Pobiednik Wielki i Złotniki ma zakończyć prace do połowy listopada 2008 r. Mamy nadzieję, że na etapie realizacji nie będzie przeciwników budowy, którzy ją zahamują, a próby niewpuszczenia wykonawcy na teren budowy miały już miejsce.
W maju 2008 uzyskaliśmy także kolejne pozwolenie na budowę chodnika od Złotnik do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Jednak zarządca drogi nie wyraził chęci dofinansowanie jego budowy nawet w 50%.
Ps. Dodajmy, że trwają prace projektowe na dokumentacją dotyczącą chodnika w Wawrzeńczycach od budynku urzędu do końca granic z Nowym Brzeskiem. Właściciele nieruchomości, których działki muszą być zajęte pod chodnik złożyli oświadczenia o nieodpłatnym udostępnienie swego gruntu na ten cel. Jednocześnie trwają też rozmowy z GDDKiA o wyremontowaniu chodnika na odcinku od budynku urzędu do Domu Ludowego w Wawrzeńczycach.

Podsumowanie roku 2008
- drogi gminne o nawierzchni dwukrotnie utrwalanej emulsją asfaltową: 5,5 km
- drogi gminne o nawierzchni żużlowej: 8,0 km
- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej: 1,0 km
- budowa chodników przy drodze krajowej: 1 850 mb

Ogółem remonty dróg w 2008 r. zrealizowano na długości: 13,5 km

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3426