Firmy obsługujące rolnictwo.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rolnicy naszej gminy zaopatrują w warzywa nie tylko rynek krajowy ale również rynki zagraniczne: czeski, słowacki, niemiecki, ukraiński, białoruski.

Na rynku krajowym swoje produkty zbywają głównie na giełdach rolnych: w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie. Zaopatrują również sieci supermarketów, przetwórnie i chłodnie warzyw. Producenci nasi borykają się jednak z nadprodukcja warzyw. Tylko nieliczni mają podpisane kontrakty z polskimi czy zagranicznymi firmami, które odbierają warzywa bezpośrednio od producentów. Rozpad spółdzielczego i państwowego hurtu rolnego, pogorszenie sytuacji finansowej przetwórstwa, który przestał pełnić rolę integratora poszczególnych rynków lokalnych, spowodował poważne zakłócenie rynku obrotu produktami rolnymi. Nastąpił rozkład systemu kontraktacji przy braku form integracji rolnictwa z przetwórstwem.
Aby rozdrobnione gospodarstwa gminy mogły funkcjonować należy oprócz rozbudowy przechowalnictwa i przetwórstwa tworzyć odpowiednie organizacje rolnicze oraz formy integracyjne umożliwiające im poprawę ekonomicznej efektywności gospodarowania. Żeby jednak można było rozpocząć rozmowy z partnerami, konieczne jest tworzenie grup producenckich. Tylko one są w stanie zainteresować poważnych nabywców. Organizacje te zaczną koordynować działania wszystkich ogniw uczestniczących w procesie wytwarzania żywności i jej dystrybucji.

Zorganizowanie się polskich rolników w grupy producentów w podobny sposób jak w innych państwach jest pilnymi koniecznym zadaniem, stojącym przed producentami myślącymi o swojej przyszłości. W przeciwnym przypadku zyski powstające na etapie obrotu towarów pozostaną u pośredników, a rolnicy będą tylko dostarczycielami tanich surowców rolnych. 

  Rolnicy z naszej gminy zrozumieli, że pojedynczemu rolnikowi trudno spełnić wymagania stawiane przez rynek. Trudno mu podpisać dobrą umowę z odbiorcą, bo ten albo takiej umowy nie chce podpisać, albo podpisuje na warunkach przez siebie podyktowanych.
Dlatego rolnik chcąc być równoprawnym partnerem dla odbiorców swoich produktów nie może działać w pojedynkę. Musi organizować się w grupy.
Współpraca w grupie pozwala:
- lepiej planować produkcję w gospodarstwach dostosowywać ją do potrzeb rynku,
- zmniejszyć koszty zaopatrzenia i zbytu przez rozłożenie kosztów na większą masę produktów oraz zmniejszyć koszty mechanizacji poprzez wspólne wykorzystanie sprzętu
- wspólnie podnieść wartość produkcji zarówno przez zbliżenie się do ostatecznego odbiorcy, poprzez odpowiednie przygotowanie produktów do handlu, jak też przez wstępne przetwarzanie produktów przed sprzedażą.
     Grupa producentów poprzez zwiększenie skali swojej oferty wzmacnia swoja pozycję handlową oraz może wynegocjować lepszą cenę i korzystniejsze warunki zaopatrzenia i zbytu. Działalność w grupie prowadzi też do znalezienia odbiorcy i związania się z nimi umowami. Dzięki temu rolnicy znają lepiej oczekiwania rynku w zakresie asortymentu, ilości i sposobu przygotowania produktów do handlu. 
Wielu odbiorców – handlowców oczekuje dzisiaj ciągłości dostaw na przestrzeni całego roku. Skala produkcji jednego gospodarstwa tego nie gwarantuje. Rolnik sam nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami do przygotowania produktu do sprzedaży.
Prawo polskie przewiduje szereg form prawnych zrzeszania się producentów np.: spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, różnego rodzaju spółki. Na terenie gminy działalność prowadzi 4 grupy producentów warzyw (3 spółdzielnie, 1 spółka):

- Spółdzielnia Producentów Warzyw „TRAF” w Tropiszowie z/s w Glewcu
- Spółdzielnia Producentów Warzyw „Witamex” w Pobiedniku Wielkim
- Spółdzielnia Producentów Warzyw „Frutamix” z Tropiszowa
- Grupa Producentów „Krak-Rol” sp. z o.o. w Wawrzeńczycach

      Grupy producentów i rolnicy oferują do sprzedaży wszystkie gatunki warzyw tj. kalafior, kapusta biała, kapusta czerwona, kapusta pekińska, brokuły, paprykę, ogórki, selery, pory, fasola szparagowa, kukurydza cukrowa. Z naszej gminy trafiają na rynek pierwsze wiosenne nowalijki: rzodkiewka, natka pietruszki, szczypiorek, sałata, koperek, kalarepa, botwinka i inne.

Firmy obsługujące rolnictwo.

Ponadto na terenie gminy prowadzi działalność kilka podmiotów gospodarczych zajmujących się skupem, dystrybucją warzyw oraz zaopatrzeniem gospodarstw ogrodniczych w środki produkcji: nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, folie, agrowłókniny systemy nawadniające.

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „POLAN” prowadzi działalność hodowlano- nasienną. Jest to ośrodek hodowlany o wieloletnich tradycjach , zajmujący się hodowlą nowych odmian warzyw i kwiatów, reprodukcją nasienną i obrotem rynkowym nasionami ogrodniczymi i zaopatrzeniem w środki do produkcji ogrodniczej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3758