Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 czerwca 2018

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2018 roku (tj. środa) o godz. 9:00 w budynkuCentrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach,
Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się XXXII/2018 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI/2018 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  z dnia  30 maja  2018  roku
 3.  Ocena funkcjonowania służby zdrowia
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków płacy Wójta Gminy
  Igołomia-Wawrzeńczyce
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  na rok 2018 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce
 10. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

         Przewodniczący Rady Gminy

             /-/ Stefan Nawrot

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-11
Data publikacji:2018-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:403